Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

16 augustus - Rogge maaien in Orvelte

13 Jun 2020 Zeisbrigade Zuidwolde

Zondag 16 augustus gaat de Zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen rogge maaien in Orvelte.

Heb je zin om mee te doen geef je op. Enige ervaring met zichten of koren maaien met de zeis is wel noodzakelijk.

Het is ook de bedoeling dat je het gemaaide opbindt in schoven.

Op deze dag is waarschijnlijk ook een dorpsgroep van 'Orvelter Poort' aanwezig om met de hand te dorsen.

De dag begint om 10 uur en eindigt om 16 uur.

In Orvelte wordt gezorgd voor koffie en thee.

 

Meer weten en aanmelden bij Christ van Beek: christ.van.beek@home.nl