Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

25 juni | Demonstratie maaien met de zeis

13 Jun 2020 Zeisbrigade Zuidwolde

Op 25 juni is er een demonstratie maaien met de zeis op de Streekmarkt op borg Ewsum in Middelstum.

Je bent van harte welkom om langs te komen.