Actueel

28 september | Informatieavond Engelbert

Foto Natuurerf

Op 28 september komen we in Engelbert langs voor een informatieavond over het project 'Natuurerven'. Bewoners van erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in Thesinge, Middelbert en Engelbert kunnen meedoen aan dit project. Met dit project willen we bewoners de mogelijkheden laten zien hoe ze de natuurwaarden op het eigen erf kunnen versterken. 

Waar & wanneer
• 28 september 19.30 - 21.00 uur, kerk van Engelbert

Geïnteresseerden kunnen tijdens de informatieavond meer informatie over het natuurvriendelijker inrichten van hun erf ontvangen en zich aanmelden voor deelname aan het project. Meer informatie over en aanmelden voor het project kan ook via info@landschapsbeheergroningen.nl.

Lees meer in de uitgebreide deelnemersinformatie.