Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Werkgroep Appelbergen start weer

Gebiedsaanpak Gorecht Appelbergen Evert (16)

Wil je afwisselend werk in mooie natuur op fietsafstand van stad Groningen? Dan kun je vanaf september terecht in natuurgebied Appelbergen te Glimmen; een historisch, landschappelijk en ecologisch interessant bos en heidegebied.

De werkzaamheden zijn divers: onderhoud van paden, opschonen heide rondom grote en kleine vennen in natuurgebied Appelbergen van Staatbosbeheer.

Data:
Vrijdag 3 september 2021
Vrijdag 17 september 2021
Vrijdag  1 oktober 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Vrijdag 29 oktober 2021

Vrijdag 5 november Natuurwerkdag
Vrijdag 12 november 2021
Vrijdag 26 november 2021
Vrijdag 10 december 2021
Vrijdag 24 december 2021 (onder voorbehoud)

Er wordt voornamelijk alleen op de ochtenden gewerkt.

Voor informatie over tijden, verzamelplaats en opgave kun je contact opnemen met Amanda Lijnema, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Email: a.lijnema@staatbosbeheer.nl

Tel.: 06-50009193