Beplanting

Beplantingen spelen een belangrijke rol in de beleving van het landschap van Groningen. Ze zijn bepalend voor de visueel ruimtelijke structuur. Beplantingen maken het landschap aantrekkelijk, accentueren de verschillen tussen de landschapstypen en zorgen voor contrast tussen openheid en beslotenheid.

Landschapsbeheer Groningen zorgt door aanplant, herstel, beheer en onderhoud
dat het karakteristieke Groningse cultuurlandschap behouden blijft.

DSC 1078

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het e…

9 februari 2022

Iepen Wadden

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een…

18 mei 2020

Aimg 1819

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL…

23 april 2020

IMG 20200131 (Appelbergen)

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het hers…

6 april 2020

Boslaan Met Bomen

Omvorming bosjes in Noord- en Midden-Groningen

In maart 2019 is gestart met de herplant in dorps- en ruilverkavelingsbossen in Noord…

2 april 2020

Herstel Houtwal Koelandsdrift Onnen

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. E…

16 maart 2020

P1140707

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Met het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' werkt Landschap…

6 maart 2020

Team Beplanting

Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van de collega's van team Beplanting. Je kunt bij ons terecht met vragen over alle groene landschappelijke elementen; laanbomen, struwelen, houtwallen, houtsingels, elzensingels, hagen, (dorps)bossen, fruitbomen, klimaatbossen, tinyforest, agroforestry, voedselbossen, solitaire bomen, enz.

Hans Eilert

Hans Eilert

Senior adviseur
Mail Hans

Gerard Van Looijengoed

Gerard van Looijengoed

Projectleider
Mail Gerard

Lisette Bus

Lisette Bus

Projectleider
Mail Lisette

Een boom voor iedereen!

Een eigen boom, de soort zelf uitgekozen en zelf een mooie locatie aanwijzen. Dat is een boom voor iedereen! De provincie Groningen heeft op dit moment iets meer dan 584.000 inwoners. Stuk voor stuk trotse en betrokken Groningers die willen wonen en leven in een groene omgeving. Een groene omgeving die we zelf kunnen vormen. Een groene omgeving die we kunnen beleven. Daarom verdient elke Groninger een eigen boom!

 

Nieuwe aanplant

Op vele locaties in de provincie is Landschapsbeheer Groningen druk doende met nieuwe aanplant.

Jonge aanplant

Wij adviseren particulieren over de juiste aanplant en herstel van het groen op het erf. En we verzorgen de aanplant en het onderhoud. We blijven actief meedenken!

Op de slaperdijken

Om te zorgen voor meer biodiversiteit in het waddengebied planten we struiken en bomen bij de slaperdijken onder meer bij Finsterwolde.

Zorg voor onze aanplant

Voor verschillende gemeenten in de provincie geven wij de door ons nieuw aangeplante bomen water met onze speciale watergeefcombinatie.