Help mee in het landschap

Door de inzet van honderden vrijwilligers kunnen we veel betekenen voor het Groningse cultuurlandschap. We zijn een van de grootste groene vrijwilligersorganisatie in de provincie met diverse vrijwilligersbrigades die zich actief inzetten voor herstel, behoud en beheer van het landschap.


Passie voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen heeft een aantal actieve brigades. Dit zijn groepen vrijwilligers die een bepaald landschapselement onderhouden of zich op een bepaalde klussen richten. Onze vrijwilligers komen op de mooiste plekjes in de provincie waar menig ander niet komt. Landschapsbeheer Groningen faciliteert hen en zorgt voor opleiding, begeleiding en coördinatie.


Knotbrigade

Knotwilgen zijn de hotels van het Groningse landschap. Ze bieden onderdak aan vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Daarvoor is wel belangrijk dat ze (elk jaar) worden onderhouden. Knotten betekent lekker fysiek bezig zijn op mooie locaties in Groningen. Het knotseizoen is van november tot en met half maart. Ook zin om mee te doen? Aanmelden voor het volgende knotseizoen kan altijd!


Landschapsbrigade Gorecht

De Landschapsbrigade ontfermt zich over de mooie boselementen, houtwallen, knotwilgen, poelen, dobben, boomgaarden en lanen in het Gorecht; het gebied tussen Haren en Noordlaren.Vooral de diversiteit van de landschapselementen biedt een verscheidenheid in werkzaamheden. De brigade voert vooral in de wintertijd de werkzaamheden uit.


Marktbrigade

De marktbrigade vertegenwoordigt ons op (streek)markten, bijeenkomsten, projectopleveringen en andere gelegenheden. Zij informeren over ons werk en over het landschap. Ze gaan voor ons op bad, en delen kennis en enthousiasme. De marktbrigade is hele jaar door actief. Lijkt het je leuk om ons te promoten, laat het ons dan weten!  


Poelenbrigade

De poelenbrigade is actief in het mooie Gorecht en zet zich in voor zowel cultuurhistorische als natuurlijke landschapselementen, zoals petgaten, pingoruïnes, poelen, kolken en vennen. De brigade onderhoudt en beheert deze met speciale aandacht voor amfibieën. De vrijwilligers van de poelenbrigade weten precies wat je kunt doen om poelen aantrekkelijker te maken voor amfibieën.


Struweelbrigade

Veel akkervogelsoorten hebben het moeilijk. Het verdwijnen van struweel is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Akkervogels gebruiken struweeltjes als broed-, fourageer- en vluchtlocatie. De struweelbrigade zorgt voor het onderhoud van aangeplante struweeltjes door ruigte weg te maaien, de afrastering te onderhouden en eventueel bij te planten. Daarnaast planten zij ook struweeltjes aan. 


Fruitbomenbrigade

Fruitbomen horen in het Groningse cultuurlandschap. De brigade onderhoudt de vaak oude vruchtboomrassen in openbare ruimten en bij particulieren. Het team vrijwilligers snoeit de bomen met kennis van zaken. Zo blijven de bomen mooi en leveren ze een goede oogst op. Een goed onderhouden vruchtboom is een schat voor de biodiversiteit.

Zeisbrigade

De zeisbrigade zet zich in voor het in stand houden van maaien met de zeis. De zeisbrigade maait onder meer afgelegen rietlanden en lastig te bereiken percelen in opdracht van gemeenten en terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten. Onze zeisbrigade geeft regelmatig demonstraties, workshops en cursussen. Ook een keer meedoen? Hou onze agenda in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Doe mee!

Wil jij ook lekker werken in het groen en meer informatie over onze brigades?
Neem contact op met Adri Rosenboom, projectmedewerker, a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl, 050 534 5199.