Biodiversiteit

Alles wat Landschapsbeheer Groningen doet in en voor het landschap, doen we met oog voor de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het landschap.

Wij adviseren en informeren erfeigenaren, gemeenten en vrijwilligers over mogelijkheden
om de biodiversiteit te vergroten. Maar ook met ons beheer- en onderhoudswerk leveren
we een belangrijke bijdrage aan een rijke en gevarieerde flora en fauna.

Meerman

Aan de slag met natuurerven in Noordlaren

In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van No…

29 juni 2020

Faunax Schorbij

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbij…

29 juni 2020

Portret (3)

Een nest voor de ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland…

6 mei 2020

Velduil 2

Natuurrijke slaperdijken Groningen

Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder…

17 maart 2020

Ringslang Blauwe Ogen

Ruimte voor de ringslang

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de r…

17 maart 2020

Bloeiende Bosrand

B(l)oeiende bosranden

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf vo…

17 maart 2020

Bloeiend landschap

Een landschap dat bloeit, een landschap dat leeft.

Een landschap waar mensen, planten en dieren in al hun diversiteit een plek hebben. In het voorjaar schiet alles in bloei, geluiden stijgen op, het landschap krijgt kleur en komt tot leven. In de zomer zindert het van de insecten. In het najaar de herfstkleuren, de zaden en vruchten. In de winter de verstilling, het wachten op een nieuw voorjaar.

Dat is het landschap van Groningen!