Biodiversiteit binnen Landschapsbeheer Groningen

Biodiversiteit is een van de vier thema's waar Landschapsbeheer Groningen zich mee bezig houdt. Binnen al onze projecten en werkzaamheden houden we rekening met ecologische kwaliteit van het landschap.

Biodiversiteit in het thema beplanting
Bij nieuwe aanplant kiezen we altijd voor soorten die van nature op een locatie voorkomen. In het project Houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier herstellen we bijvoorbeeld 75 kilometer van het houtsingellandschap. Houtsingels zijn waardevolle landschapselementen waar veel diersoorten van profiteren. Een ander voorbeeld is Omvorming bosje in Noord- en Midden-Groningen worden de zieke essenbosjes vervangen door gevarieerde bosjes met een bos-mantel-zoom opbouw. Neem gerust een kijkje bij alle projecten binnen het thema beplanting.  

Biodiversiteit in het thema bewoners
We betrekken in al onze biodiversiteitsprojecten vrijwilligers en/of bewoners. We vinden dit erg belangrijk, omdat dit de bewoners zijn van het landschap waar we mee aan de slag gaan. Door uit te leggen waarom een project belangrijk is en bewoners zelf mee te laten denken en helpen bij de uitvoering van de plannen zal de biodiversiteit extra profiteren omdat er meer kennis en draagvlak is. Een mooi voorbeeld is Natuurerven Noordlaren, waarbij samen met erfeigenaren het erf natuurvriendelijk wordt ingericht. Ook hebben we honderden vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor het landschap. Neem gerust een kijkje bij alle projecten binnen het thema bewoners.

Biodiversiteit in het thema cultuurhistorie
Cultuurhistorie en biodiversiteit gaan vaak hand in hand. Buitenplaatsen en borgen zijn een perfect voorbeeld van een locatie waar deze twee thema's bij elkaar komen. Goed beheer van deze cultuurhistorische groenelementen, zoals oude lanen, singels, hagen en fruitgaarden, zorgt voor een hoge mate van biodiversiteit op de buitenplaatsen. We beheren dit soort elementen altijd met oog voor de biodiversiteit. Een ander voorbeeld zijn de pingoruïnes, natte landschapselementen van 10.000 jaar oud, maar nog altijd zeer waardevol voor de biodiversiteit. Binnen het project Pingo's in het Gorecht werken we aan herstel van een aantal pingoruïnes. Neem gerust een kijkje bij alle projecten binnen het thema cultuurhistorie.