Groene verbindingen

Kwalitatief hoogwaardige groene verbindingen zijn belangrijk voor een gezond landschap. Door de ecologische kwaliteit van de verbindingen te versterken en nieuwe verbindingen aan te leggen, kunnen flora en fauna zich beter verspreiden en uitbreiden en komen bestaande populaties met elkaar in verbinding te staan.

 

Dit heeft heeft als voordeel dat een populatie een grotere overlevingskans heeft als een bepaalde locatie door de omstandigheden (tijdelijk) minder geschikt is door bijvoorbeeld droogte, ziekte of het verdwijnen van een lokale leefomgeving.

Een netwerk van groene verbindingen bestaat uit allerlei verschillende elementen zoals soortenrijke bermen, houtsingels, kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en natuurrijke dijken. We creëren ook groene hotspots, zoals bijenidylles, natuurerven, boomgaarden en gevarieerde dorpsbossen. In het project Natuurrijke slaperdijken Groningen werken we met verschillende partijen samen om de slaperdijken in te richten als groene verbindingen. Er zijn meidoorns aangeplant, vogelakkers aangelegd en er wordt extensiever maaibeheer toegepast. Hiervan profiteren verschillende soortgroepen, zoals zangvogels, insecten, muizen en roofvogels. Het project B(l)oeiende bosranden richt zich op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van dorpsbossen, door bijvoorbeeld een kruid- en struiklaag aan te brengen en de aanleg van een natuurvriendelijke oever

Je kunt zelf ook meehelpen aan het verbeteren van de groene verbindingen in onze provincie door jouw eigen tuin natuurvriendelijk in te richten. Tips en meer informatie om zelf aan de slag te gaan vind je hier