Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Omvorming bosjes in Noord- en Midden-Groningen

Boslaan Met Bomen

In maart 2019 is gestart met de herplant in dorps- en ruilverkavelingsbossen in Noord- en Midden-Groningen. Verspreid over 34 locaties wordt in 4 jaar in totaal circa 60 hectare bos opnieuw ingeplant in de dorpsbossen waar essen zijn weggehaald in verband met de essentaksterfte. Het doel is een gevarieerd bos met een bos-mantel-zoom opbouw.

De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet meer herstellen. De bomen die zijn aangetast moeten worden gekapt. Maar bos blijft bos, dus er worden weer nieuwe bomen geplant. Door de keuze van verschillende en gebiedseigen soorten bomen en struiken ontstaat een gemengd bos met een gevarieerde structuur.

In dit project werken Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen samen aan de omvorming van eenzijdige essenbossen naar gevarieerde en meer natuurlijke bossen. Het project wordt gesteund door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Groningen. De herplant levert een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit, de beleefbaarheid en de biodiversiteit van de bossen in Noord en Midden-Groningen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons via info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99.