Aan de slag met natuurerven

Landschapsbeheer Groningen is dit project samen met de bewoners gestart om hen de mogelijkheden te laten zien hoe de natuurwaarden op het eigen erf versterkt kunnen worden.

Aan de slag met natuurerven in Noordlaren

Meerman

In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders.

Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor een cursus over het beheer van kruid- en bloemrijke mengsels. In het najaar van 2020 vindt op een centrale plek in het dorp een uitdeeldag plaats. Alle geadviseerde beplanting (bomen, struiken, bollen, mengsels), nestkasten en/of insectenhotellen worden op deze dag meegegeven aan de deelnemers. Zij gaan vervolgens zelf aan de slag om de beplanting of materialen een plek te geven in de tuin.

Bewoners van Groningse erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen op de Noordlaarderes (tussen de Zuidlaarderweg en de Duinweg) kunnen meedoen aan dit project. Het project is in net zo succesvol als het onlangs afgeronde project in Midlaren. Het maximaal aantal deelnemers van 25 erven is in zeer korte tijd gerealiseerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Rianne Luring, projectmedewerker, e-mail: r.luring@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project Natuurerven Noordlaren is mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en de provincie Groningen.