In actie voor de ransuil

Om de ransuil te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen, samen met de Werkgroep Ransuilen in Groningen, het project Een nest voor de ransuil opgezet. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Een nest voor de ransuil

Portret (3)

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Ook in Groningen wordt de zorgwekkende toestand van de ransuil erkend. In de Lijst Groninger Soorten en Habitats van de provincie Groningen krijgt de ransuil de stoplichtkleur rood, categorie 4: de trend is negatief en bestaand beleid is onvoldoende. Kortom, er is actie nodig!

Om de ransuil te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen, samen met de Werkgroep Ransuilen in Groningen, het project Een nest voor de ransuil opgezet. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Eigen nestgelegenheid

Een ransuil heeft drie basisbehoeften: voedsel, nestgelegenheid en veiligheid. Binnen dit project richten we ons hoofdzakelijk op het verbeteren van het nestgelegenheid voor de ransuil. De ransuil kan namelijk zelf geen nest bouwen; hij broedt in oude ekster- of kraaiennesten. Die nesten kan hij 1 à 2 jaar gebruiken, daarna vallen de nesten door gebrek aan onderhoud uit elkaar. Kraaien en eksters zijn geen geliefde vogels, waardoor de nestbouw regelmatig in een vroeg stadium verstoord wordt. Ook is het aantal eksters en hierdoor het aantal eksternesten de afgelopen jaren afgenomen. Het derde probleem is dat oude kraaiennesten ook worden gebruikt door nijlganzen.

Vrijwilligers aan de slag

Binnen het project gaan vrijwilligers, onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen, aan de slag met het ophangen en monitoren van 80 kunstnesten. Ervaring met uilen is niet om nodig je aan te melden als vrijwilliger, een gezonde portie enthousiasme en leergierigheid is voldoende. Daarnaast organiseren we jaarlijks meerdere lezingen en veldexcursies voor vrijwilligers en bewoners, waar geïnteresseerden extra kennis kunnen opdoen over de ransuil.

Een succesvol kunstnest

Het monitoren van de nesten door vrijwilligers is erg belangrijk, omdat we erachter willen komen welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil. Op basis van de monitoringsgegevens en de reeds bekende informatie onderzoeken we wat de voorwaarden zijn voor een succesvol kunstnest en publiceren we onze bevindingen. Ook willen we graag meer inzicht krijgen in het aantal broedende ransuilen in de provincie. Wij vragen u om daarom alle broedgevallen aan ons door te geven. Ook kunt u waarnemingen van roestbomen aan ons of de Werkgroep Ransuilen in Groningen doorgeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project, wilt u als vrijwilliger aan de slag voor de ransuil of heeft u een roestboom of broedende ransuil gezien? Neem dan contact op met Anita Pigmans, projectmedewerker, telefoon 050 – 534 51 99 of e-mail a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl.