Projecten cultuurhistorie

Samenwerkingsverband Noordergraf

Noordergraf

Noordergraf is een samenwerkingsverband op het gebied van grafbeheer tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Met als doel om beheer te stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van begraafplaatsen en dat rekening houdt met de belangen en inzichten van álle betrokkenen: eigenaars, beheerders, bezoekers en omwonenden.

Vrijwilliger op een kerkhof?

Ben je vrijwilliger of beheerder van een begraafplaats en wil je graag deelnemen aan het project Noordergraf? Neem dan contact op via info@erfgoedpartners.nl.

Cursus Begraven met Beleid

Hoe maak je een goed beleid rondom onderhoud en ontwikkeling van begraafplaatsen en hun inpassing binnen de gemeenschap en de ruimtelijke omgeving? En hoe pas je dit toe? Noordergraf biedt regelmatig cursussen aan voor eigenaren en beheerders van begraafplaatsen. Een praktijkgerichte cursus voor onderhoud, herstel en restauratie van grafmonumenten en een cursus gericht op beleid en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen. Verschillende docenten vertellen meer over cultuurhistorie, landschap, juridische aspecten en de rol van begraafplaatsen in de huidige samenleving. Daarnaast worden er voorbeelden uit de praktijk te besproken, waarbij deelnemers eigen ervaringen kunnen inbrengen. Ook wordt met een excursie een aantal begraafplaatsen bezocht.

Meer informatie over de cursus en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.erfgoedpartners.nl/cursus/cursus-noordergraf-begraven-en-beleid.

Noordergraf wordt gevormd door Erfgoedpartners | Landschapsbeheer Friesland | Landschapsbeheer Drenthe | Landschapsbeheer Groningen | Rijksuniversiteit Groningen