Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Slingertuinen

Goldhoor Finsterwolde

‘Slingertoenen’ zijn de schatten van het Groningse cultuurlandschap.

In de provincie Groningen zijn deze tuinen vooral te vinden in een brede strook langs de Waddenkust. Vaak bij monumentale boerderijen. Met name in het Oldambt kennen ze een bijzonder rijk verleden. Het zijn voornamelijk herenboeren op de klei die vanaf 1850 profiteren van hoge graanprijzen. Zij bouwen riante woonhuizen en laten de tuin naar de laatste mode aanleggen.

De tuinen kenmerken zich door slingerende paden, bergjes, onregelmatig gevormde waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- en heesterperken.

De slingertuinen hebben onverwachte doorkijkjes en de gevel van de boerderij spiegelt in het water en lijkt daardoor vanaf de straat nog voornamer. 

Ooit als statussymbool aangelegd, versoberen de meeste slingertuinen halverwege de twintigste eeuw. Efficiency en gemak zijn sleutelwoorden. Een bewerkelijke tuin pas niet meer in het plaatje. Toch blijft tuinieren door de jaren heen een liefhebberij van veel boerinnen. Zij spelen in op trends en leggen borders, pergola’s en sfeerhoekjes aan.

Aan het eind van de twintigste eeuw groeit de belangstelling voor cultuurhistorie en streekeigenheid. Nieuwe bewoners beginnen met de restauratie van hun aan de agrarische bestemming onttrokken boerderij. Jonge boeren volgen het voorbeeld. De tuin is terug als visitekaartje van bedrijf, dorp en streek. 

Behouden en bezichtigen

Om deze waardevolle tuinen te behouden, is Landschapsbeheer Groningen sinds 1999 al bezig met het herstellen en behouden van slingertuinen. De herstelde tuinen zijn allemaal te zien vanaf de openbare weg en een aantal tuinen is (op afspraak) voor publiek te bezoeken. 

Heeft of had u een slingertuin en wilt u deze graag herstellen?

Projectleider: Neem dan contact op met Bert Kruidhof, projectleider, via b.kruidhof@landschapsbeheergroningen.nl of bel naar 050-534 51 99.