Biodiversiteit in de boomgaard

Wat groeit en bloeit er allemaal in een boomgaard? En wat kun je doen om de bloei en de biodiversiteit te versterken?

Biodiversiteit in een boomgaard: de natuur als bondgenoot!

Houtopslag

Een fruitboomgaard is vaak een plek waar je nog rustig kunt genieten van de diverse soorten vogels, vlinders en andere insecten. De ene boomgaard wordt wekelijks gemaaid en in de andere mag het allemaal groeien en bloeien. Met name in de laatste boomgaard, daar waar het allemaal wat minder ‘netjes’ mag zijn, zul je zien dat juist zo’n boomgaard een bijzondere grote bijdrage levert aan de biodiversiteit!

Het voorjaar
In het voorjaar is het een drukte van belang: vogels zijn aan het nestelen en zoeken in de vele fruitbomen een geschikte plek om te nestelen. In de holtes van bomen leven spechten (of ze maken zelf wel gaten), vleermuizen en soms zelfs steen- of ransuilen.

Laat gerust een dode boom staan. Het dode hout is voeding voor vele 'eters' in de natuur. De ruimtes worden door talrijke insecten, zoals kevers en wilde bijen, gebruikt om te schuilen.

Het najaar
In het najaar komen de vogels, denk aan de kramsvogel en de koperwieken, vooral af op het vele valfruit. Ook egels doen zich daar aan tegoed voordat ze de winterslaap in gaan. En als je een beetje geluk hebt, bij een wat koude winter, dan heb je zelfs reeën in je boomgaard lopen om te smikkelen van het valfruit.

Maak 'rommelhoekjes'
Door minder vaak te maaien, of zelfs een hoek van je boomgaard maar twee keer in het seizoen te maaien, door ‘rommelhoekjes’ aan te leggen, vergroot je de diversiteit en versterk je het ecosysteem.

Door meer variatie in je boomgaard aan te brengen verminder je de kans op ziektes en aantastingen. Hierdoor is er een betere groei van je fruitbomen en dus een betere oogst.

Vanzelfsprekend is het eens in de twee jaar snoeien van je fruitbomen ook belangrijk.