Je school kan de boom in

Wat is leuker dan een middag wilgen knotten of bomen zagen? Dan zie je resultaat en kom je een heleboel te weten over natuur en landschap in je eigen omgeving.

Je school kan de boom in….

Knotten Snoeien

Met ons scholierenproject 'Je school kan de boom in' brengen we duurzaam beheer van natuur en landschap in de eigen omgeving onder de aandacht bij de jeugd. Educatie door middel van praktisch natuurbeheer is een succesformule voor de bovenbouw in het basisonderwijs.

Een beetje theorie en een boel praktijk
Eerst bereiden we de kinderen op school voor op de buitenactiviteiten. Naast informatie over de biologie, bespreken we ook de ontstaansgeschiedenis van het landschap in de regio. Alles wat in de klas aan bod komt, wordt daarna buiten al ziende, horende en doende ervaren. 

Spoorzoeken
We gaan bijvoorbeeld aan de slag in een van de talrijke dorpsbossen, die in het midden en noorden van de provincie zo’n 25 tot 35 jaar geleden aangeplant zijn. Deze bosjes zijn bij uitstek geschikt voor de kinderen om kennis te maken met natuurlijk bosbeheer. In de natuurgebieden rond Sellingen zetten scholen zich bijvoorbeeld in voor de met dichtgroeien bedreigde poelen in de regio. Met het zoeken naar sporen van vogels, vlinders, waterdiertjes en insecten brengen we de gebieden, samen met de kinderen, in kaart.

Deskundige begeleiding
Landschapsbeheer Groningen zorgt voor deskundige begeleiding, veiligheid en goed gereedschap. Staatsbosbeheer is een belangrijkste partner bij het project 'Je school kan de boom in'. Zij ondersteunt de educatieve doelstelling en stelt de meeste terreinen beschikbaar. 

Wil je meedoen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelinda van den Hoven, projectmedewerker Vrijwilligers, via j.van.den.hoven@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.