Je school kan de boom in

Wat is leuker dan een middag wilgen knotten of bomen zagen? Dan zie je resultaat en kom je een heleboel te weten over natuur en landschap in je eigen omgeving.

Je school kan de boom in….

Knotten Snoeien

Wat is leuker dan een middag wilgen knotten of bomen zagen? Dan zie je resultaat en kom je een heleboel te weten over natuur en landschap in je eigen omgeving.

Ons scholierenproject 'Je school kan de boom in' brengt duurzaam beheer van natuur en landschap in de eigen omgeving onder de aandacht bij de jeugd. Educatie door middel van praktisch natuurbeheer is een succesformule voor de bovenbouw in het basisonderwijs. De kinderen worden op school voorbereid op de buitenactiviteiten. Behalve de biologie wordt de regionale ontstaansgeschiedenis van het landschap besproken. Alles wat in de klas aan bod komt, wordt daarna in de praktijk al ziende, horende en doende ervaren. Veiligheid en goed gereedschap zijn vanzelfsprekend belangrijk bij de praktijklessen.

Spoorzoeken

De talrijke dorpsbossen, die in het midden en noorden van de provincie zo’n 25 tot 35 jaar geleden aangeplant zijn, vormen voor een belangrijk deel het aanbod van locaties. Deze bosjes zijn bij uitstek geschikt voor de kinderen om kennis te maken met natuurlijk bosbeheer. In de natuurgebieden rond Sellingen zetten de scholen zich vooral in voor de met dichtgroeien bedreigde poelen in de regio. Met het zoeken naar sporen van vogels, vlinders, waterdiertjes en insecten kunnen de gebiedjes geïnventariseerd worden.

Deskundige begeleiding

Landschapsbeheer Groningen zorgt voor deskundige begeleiding. Naast de basisscholen is Staatsbosbeheer de belangrijkste partner bij Je school kan de boom in. Zij ondersteunt de educatieve doelstelling en stelt de meeste terreinen beschikbaar zowel voor adoptie als voor eenmalige projecten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Meedoen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adri Rosenboom, projectmedewerker Vrijwilligers, a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl, telefoon 050 534 51 99.