Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

 

Werken bij Landschapsbeheer Groningen is werken in een prettige werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s. 

Vacatures

Momenteel hebben wij een leuke vacature voor een

Vrijwilligerswerk

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die in het groen willen werken.
Meer weten over vrijwilligerswerk bij Landschapsbeheer Groningen, neem dan contact op met Adri Rosenboom, a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl of bel 050 - 534 51 99. 
Meer informatie over al onze brigades is te lezen op de pagina over onze Vrijwilligers.

Stage of traineeship

Suggesties voor afstuderen (HBO of WO), traineeships en/of stages zijn altijd welkom. Stuur een e-mail naar hr@landschapsbeheergroningen.nl

Werken en leren

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. We willen niet concurreren met hoveniers. Maar juist op locaties die vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn voor de waarde en beleving van het Groninger cultuurlandschap, is goed beheer en onderhoud lastig te realiseren omdat het erg arbeidsintensief is. Denk aan borgterreinen of oude begraafplaatsen die niet meer in gebruik zijn. Die willen wij graag behouden voor het landschap. Voor die locaties bieden onze werk- en leertrajecten een mooie oplossing. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze organisatie, of over mogelijkheden voor werken of leren? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050-5345199 of stuur een e-mail naar Petra Alkema, teamleider HR & Office, HR@landschapsbeheergroningen.nl