Zorg voor het landschap

Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap.

Lees meer

Onze projecten

Wij zorgen voor behoud en ontwikkeling van ons streekeigen cultuurlandschap. Alles wat we doen, doen we met oog voor de biodiversiteit en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Wij realiseren projecten van advies en projectbegeleiding tot aanleg, herstel en beheer door onze eigen, ervaren uitvoeringsdienst. Het liefst doen we dit samen met bewoners.

Groen vrijwilligerswerk

Wij stimuleren en ondersteunen groen vrijwilligerswerk in de hele provincie Groningen. We brengen vrijwilligers samen en betrekken (nieuwe) vrijwilligers bij hun leefomgeving. We stellen gereedschap en beschermingsmiddelen beschikbaar, delen onze kennis en leveren professionele begeleiding.