Zorg voor het landschap

Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap.

Lees meer

Vele soorten broedvogels op onze terreinen

Het terrein van Landschapsbeheer Groningen in Hoogkerk en de dependance in Blijham mogen zich elk jaar verheugen op vele soorten broedvogels. Dit jaar was het wel heel bijzonder. Wellicht hebben de corona-maatregelen hieraan bijgedragen.
Lees verder en bekijk de unieke foto's...

Dorpen in het landschap

Landschapsbeheer Groningen wil samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de dorpen versterken. Het karakter van een dorp wordt in hoge mate bepaald door de dorpsstructuur, het groen en water en het cultureel erfgoed. We richten ons daarom op het behouden en versterken van deze kenmerken en de beleefbaarheid ervan. Denk hierbij aan het uitvoeren van groenplannen, herstel van historische borg- en kerkterreinen, aanleggen van dorpsommetjes en de inrichting van ontmoetingsplekken zoals dorpspleinen en dorpstuinen.

Lees meer >>

In het nieuws

Pingoruines

Herstel eeuwenoude pingoruïnes in Gorecht

25 juni 2020

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar 15 pingoruïnes herstellen in de…

Ransuil 2

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

23 juni 2020

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland…

Mon Boerenerf

Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

18 juni 2020

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groningse cultuurland…

2020 06 16 Luchtfoto Coulissenlandschap

Behoud ons unieke coulissenlandschap

16 juni 2020

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud v…

Beleef het landschap, wandel een ommetje!

Ommetjes zijn korte wandelroutes die door bewoners zelf zijn uitgezet in en rond hun dorp. Je vindt ze in de hele provincie. Vaak lopen ze over historische paden. In de provincie zijn momenteel 25 ommetjes. Ga op pad, wandel en geniet van het mooie Groningse landschap.

Groene agenda

DSC 1667

7 november 2020 - Natuurwerkdag

Zet alvast in de agenda!  Op zaterdag 7 november 2020 vindt de 20ste editie van de l…

7 november 2020

Vleermuis

28 - 30 augustus 2020 - Nacht vd Vleermuis

In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georgan…

28 augustus 2020

Kloostertuin Hooibergen 495X400

1&2 augustus - Open Tuinen Estafette

Zaterdag 1 en zondag 2 augustus is het Open Tuinenweekend in Groningen en omgeving. M…

1 augustus 2020

DSC 1698

18 juli - Den Andel: cursus maaien met de zeis

Op zaterdag 18 juli organiseert de Zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen een cur…

30 juni 2020