Over ons

 

 

 

"Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen. We zijn daardoor een onafhankelijke verbinder tussen overheden, bewoners, natuurbeheerders en agrariërs."
-Peter Hellinga

Organisatie

Stichting Landschapsbeheer Groningen is in 1982 opgericht met de duurzame ontwikkeling en het beheer van het cultuurlandschap in de provincie Groningen als doel. We zijn een project gestuurde organisatie en werken altijd met het oog op vier thema's: landschappelijke beplanting, betrokken bewoners, biodiversiteit en cultuurhistorie. Landschapsbeheer Groningen is een platte organisatie met ruim 50 medewerkers en vele vrijwilligers.

Statuten, reglementen, beleid, keurmerken en gedragscodes


Vragen of klachten?

Heb je een vraag of een klacht doorgeven? Stuur ons een e-mail, gebruik het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 050 - 534 51 99.
Bekijk onze klachtenprocedure.

 

 

 

Peter Hellinga Omgedraaid

Directeur - Bestuurder

Peter Hellinga
050 - 534 51 99
p.hellinga@landschapsbeheergroningen.nl

Raad van Toezicht
Koos Wiersma (voorzitter)
Hiske Galema
Pieter Schollema
Harmannus Blok