Over ons

 

 

 

Stichting Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen. We kunnen daarom een onafhankelijke verbinder zijn tussen overheden, bewoners, natuurbeheerders en agrariërs.

Organisatie

Stichting Landschapsbeheer Groningen is in 1982 opgericht met de duurzame ontwikkeling en het beheer van het cultuurlandschap in de provincie Groningen als doel. We zijn een project gestuurde organisatie en werken altijd met het oog op vier thema's: landschappelijke beplanting, betrokken bewoners, biodiversiteit en cultuurhistorie. Landschapsbeheer Groningen is een platte organisatie met ruim 50 medewerkers en vele vrijwilligers.

Statuten, reglementen, beleid, keurmerken en gedragscodes

 

 

 

Peter Hellinga Omgedraaid

Directeur - Bestuurder

Peter Hellinga
050 - 534 51 99
p.hellinga@landschapsbeheergroningen.nl

Raad van Toezicht
Koos Wiersma (voorzitter)
Hiske Galema
Pieter Schollema
Harmannus Blok