Wat doen wij?

Stichting Landschapsbeheer Groningen zet zich sinds 1982 in voor herstel, behoud en ontwikkeling van het cultuurlandschap in de provincie Groningen. We bezitten geen grond en werken dus altijd samen met anderen. We zijn een duurzame samenwerkingspartner voor provincie, gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, agrariërs en particulieren. Van idee tot uitvoering.

Stichting Landschapsbeheer Groningen zet zich sinds 1982 in voor herstel, behoud en ontwikkeling van het cultuurlandschap in de provincie Groningen. We bezitten geen grond en werken dus altijd samen met anderen. We zijn een duurzame samenwerkingspartner voor provincie, gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, agrariërs en particulieren. Van idee tot uitvoering.

Beheer & ontwikkelen (cultuur)landschap

Wij zorgen voor behoud en ontwikkeling van ons streekeigen cultuurlandschap. Alles wat we doen, doen we met oog voor de biodiversiteit en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Wij realiseren projecten van advies en projectbegeleiding tot aanleg, herstel en beheer door onze eigen, ervaren uitvoeringsdienst. Het liefst doen we dit samen met bewoners.

Lees meer over onze projecten >>

Groene buurtinitiatieven

Heeft jouw dorp een groene visie en zoek je hier hulp bij? Of wil je samen met je buurt een natuurspeelplaats maken? Wij denken graag met je mee. Wij weten wat er in jouw regio speelt en of er subsidiemogelijkheden zijn. Wij hebben oog voor cultuurhistorie en biodiversiteit. En hoe zit het met draagvlak, duurzaamheid en beheer? Wij brengen bewoners, organisaties en middelen bij elkaar om groene initiatieven mogelijk te maken.

Lees meer over groene buurtinitiatieven >>

Groen vrijwilligerswerk

Wij stimuleren en ondersteunen groen vrijwilligerswerk. Lokale vrijwilligers die in hun buurt meehelpen aan onderhoud en beheer van bijvoorbeeld bomen, houtwallen en terreinen. We brengen vrijwilligers samen en betrekken (nieuwe) vrijwilligers bij hun leefomgeving. We stellen gereedschap en beschermingsmiddelen beschikbaar, delen onze kennis en leveren professionele begeleiding.

Lees meer over groen vrijwilligerswerk >>

Verbinden van mens en landschap

Ons landschap is ons thuis. Wij zijn ambassadeur van het Groningse landschap, stimuleren betrokkenheid van bewoners met het landschap, zetten samen met bewoners ommetjes uit en laten anderen zien hoe waardevol ons landschap is. We werken samen met Routebureau Groningen om het landschap ook te beleven. Op de website routesingroningen.nl vind je volop inspiratie om wandelend, fietsend of varend van het mooie Groningen te genieten!

Beleef het landschap >>

Groene werkgever

Bij ons werken vakmensen. Als erkend werk-leerbedrijf bieden wij daarnaast een professionele, veilige en vertrouwde plek om te re-integreren en vakkennis op te doen in het landschapsbeheer en -onderhoud. Wij delen onze kennis en passie met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, re-integranten, stagiaires en vrijwilligers.

Lees meer over werken en leren bij ons >>

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten of ontwikkelingen waar we mee bezig zijn? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door koepelorganisatie LandschappenNL, de Provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij en donaties.