Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Nieuws

Naar een rijk platteland

Op dinsdag 26 mei 2020 overhandigden 14 natuur- en landbouworganisaties (waaronder Landschapsbeheer Groningen) gezamenlijk het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. Het manifest is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit. In een speciaal ontwikkelde videoboodschap gaven alle betrokken organisaties een statement af en ontving Henk Staghouwer het manifest.  De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: de aantallen vlinder…

Magazine Thuis in het landschap is uit!

Onze nieuwe magazine Thuis in het landschap is uit. We nemen de lezer mee in onze visie op het landschap van Groningen en de projecten waar we mee bezig zijn. Veel leesplezier! Klik hier om het magazine te lezen >

Wandel een ommetje in de meivakantie

Ontdek het landschap eens op een andere manier. Maak korte wandelingen op het platteland. Landschapsbeheer Groningen heeft 25 bijzondere Ommetjes samen met de bewoners gerealiseerd over de hele provincie.  Ga op pad en geniet van het landschap! Nieuwe (of recent gewijzigde) Ommetjes: Het Steendammer OmmetjeEen wandeling van 6 km door de prachtige natuur, die grenst aan een stiltegebied van Staatsbosbeheer en u eindigt u tocht langs het strand. Download de route. De Grunneger ToalrouteEen wandeling van 5 km door het wierdenlandschap rond Baflo en Rasquert met de Laurentiuskerk (12e eeuw) en…

Recordaantal tellers en bijen

Recordaantal tellers en bijen tijdens de Nationale Bijentelling Aandacht voor bijen in de woonomgeving lijkt te helpen Afgelopen weekend deed een recordaantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door. Het weer was mooi, maar vermoedelijk speelde het feit dat mensen door het coronavirus en zonder al teveel verplichtingen thuis zitten ook een grote rol. Het aantal getelde bijen ligt behoorlijk hoger dan de twee voorgaande tellingen. De resultaten van de telling laten onder andere zien dat men gemiddeld bijna veertien bijen en z…

Eerste eikenprocessierupsen uit het ei

Op 6 april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen. Zo meldt de natuurwebsite www.naturetoday.com. De rupsjes hebben al wel haren maar nog niet de brandharen die overlast kunnen veroorzaken. Deze krijgen ze naar verwachting pas rond half mei. Dat is ook het moment waarop de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en voor het publiek zichtbaar worden. De rupsen moeten nog even wachten op jonge eikenblaadjes omdat de eiken nog niet zijn uitgelopen. Volgens de verwachting van de Natuurkalender van Wageningen University zal rond 21 april de helft van de eiken in Nederland de ee…

Peter Hellinga nieuwe directeur Landschapsbeheer Groningen

"Een prachtige organisatie met volop kansen voor het landschap" Peter Hellinga is per 1 april 2020 de nieuwe directeur van Landschapsbeheer Groningen. Hellinga is 58 jaar, boerenzoon, geboren en getogen in Het Hogeland en hij heeft een passie voor de Groningse landschappen en luchten. Als kersverse directeur van Landschapsbeheer Groningen ziet hij volop kansen. “Het is een prachtige organisatie, en ik denk dat Landschapsbeheer Groningen samen met haar partners de spin in het web is voor het landschap in de provincie Groningen”, aldus Hellinga. Het landschap beleven Het cultuurlandschap is…

Aan de slag met natuurerven in Noordlaren

In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders. Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor…

Nieuw: Het Steendammer Ommetje

Er is weer een nieuw Ommetje, een korte wandeling op het platteland voor bewoners en recreanten. Een initiatief van Landschapsbeheer Groningen. Deze wandeling is 6 km. lang. U wandelt door de prachtige natuur, die grenst aan een stiltegebied van Staatsbosbeheer en u eindigt u tocht langs het strand. Download de route hier.

Onze ideeën voor de Toukomst

We zouden Landschapsbeheer Groningen niet zijn als we geen toekomstideeen hadden voor het landschap van Groningen. Plannen over hoe wij de provincie Groningen zien in 2040! Toukomst.nlWe hebben onze ideeën ingestuurd bij Toukomst, een initiatief van Nationaal programma Groningen. Een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Inwoners, bedrijven, organisaties en overheden werken samen aan de toekomst van Groningen.Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Toukomst is op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoner…

Struiken geplant voor herstel biodiversiteit Veenkoloniën

Landschapsbeheer Groningen heeft 150 struiken geplant op de landerijen van Gerrit Jan Laarman en Siebo Leeuwerik in Wildervank. Met het planten van de struiken wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot. De struiken zijn aangeplant in het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’. Het doel van dit project is om het karakteristieke veenkoloniale landschap te behouden en te versterken. Onderdelen zijn het herstellen van gedempte wijken, de landschappelijke versterking van het dorpslint en het vergroten van de biodiversiteit. De struiken op de percelen van Laarman en…