Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van onze laatste nieuwsberichten.

Nieuws

Autochtoon plantmateriaal: vinden, beschermen en gebruiken

Klimaatadaptatie In ruim tienduizend jaar selectie door milieu en klimaat is per boom- en struiksoort een breed genetisch spectrum ontstaan. Dat wil zeggen dat er op een natuurlijke manier precies de eigenschappen zijn overgebleven die het in Nederland en Groningen goed doen. De tijd van bloeien is afgestemd op de bestuivers: insecten die op dat moment vliegen. Het uitkomen van de knoppen met bladeren is afgestemd op onze seizoenen en ook de natuurlijke verdediging met bijvoorbeeld geurstoffen is afgestemd op de ‘vijanden’ in ons land. Hierdoor zijn deze bomen en struiken sterk en dus beter b…

Een boom planten doe je niet zomaar

Waar we in Groningen ook staan, bomen staan in het landschap. Om ons heen of aan de horizon. Bomen horen ook in het landschap. In het ene deel van de provincie Groningen hebben bomen een andere functie dan in een ander deel. In het Westerkwartier zijn bomen de ruggengraat van het agrarische cultuurlandschap van houtsingels, weilanden en dorpen. In het Oldambt vormen bomen langs wegen de groene linten die de ontstaansgeschiedenis laten zien, groene eilanden rondom erven en staan bakenbomen bij doorgangen (coupures) in dijken. Zo staan er vanuit alle eeuwen ook in een ‘open provincie’ als Gronin…

Even voorstellen: de nieuwe gedeputeerde Johan Hamster

Wij werken veel samen met de provincie Groningen en hebben daardoor te maken met een aantal gedeputeerden. Waar we voorheen vooral veel samenwerkten met Henk Staghouwer, heeft hij door zijn vertrek naar Den Haag het stokje doorgegeven aan Johan Hamster. Johan Hamster is geboren en getogen in Stadskanaal, studeerde filosofie en was meer dan 10 jaar wethouder in Stadskanaal. Sinds januari 2022 is hij gedeputeerde bij de provincie Groningen met onder andere Natuur en Landschap en Landbouw en visserij in zijn portefeuille. Wat is je favoriete plek in het landschap van Groningen?“Ik kom natuurlij…

Ransuilennest gezien? Geef het door!

Het broedseizoen van de ransuilen is begonnen. Heb jij een nest gezien in de provincie Groningen? Geef het dan aan ons door! Via dit formulier kun je je waarneming aan ons doorgeven Afgelopen jaar was helaas dramatisch voor de ransuil. De koude periode tijdens de winter van 2020-2021 heeft een hoop slachtoffers gemaakt. Het aantal uilen op de roesten ligt deze winter dan ook een stuk lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit de roestentellingen van de Werkgroep Ransuilen in Groningen. De uilen vertrekken nu van hun roesten om te gaan broeden. De uilen broeden van nature vooral in oude ekste…

Afronding pilotproject veenkoloniale wijken Wildervank-West

Met de onthulling van een informatiepaneel door wethouder Bert Wierenga van de gemeente Veendam is op 25 maart het pilotproject ‘Bescherming veenkoloniale wijken Wildervank west’ afgesloten. Een projectgroep met vertegenwoordiging van gemeente Veendam, boeren in het gebied, een natuurvereniging, waterschap Hunze en Aa’s, provincie Groningen, de initiatiefnemer en Landschapsbeheer Groningen werkte de afgelopen jaren aan de mogelijkheden en maatregelen voor herstel, ontwikkeling en beheer van het cultuurhistorische veenkoloniale wijken landschap. Uniek cultuurlandschap in de Oude Veenkoloniën …

Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

Het eerste kievitsei in onze provincie is dit jaar op 14 maart 2022 gevonden op een akkerland in Zevenhuizen door Bertjaap Darwinkel. Hij vond al 4 keer eerder het eerste kievitsei in de provincie Groningen. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Beschermen weidevogels is begonnenHet vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende maatregelen zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op…

Succesvolle samenwerking aan landschap in Gorecht

Vandaag is het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht feestelijk afgerond. Hierbij is de laatste boom geplant door gedeputeerde Johan Hamster, wethouder Inge Jongman en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. In het Gorecht zijn 4 kilometer nieuwe houtwallen en 1,3 kilometer scheerhagen aangelegd. Daarnaast vond onderhoud plaats aan 80 kilometer bestaande houtwallen, singels en knotbomen, 12,5 kilometer scheerhagen en 32 natte landschapselementen. Het project was vooral succesvol door de unieke samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers, scholieren, grondeigenaren, nat…

Knotwilgen: de hotels van het Groningse landschap

Wilgen zijn de meest algemene en kenmerkende bomen en struiken van onze oorspronkelijk natte en moerassige delta. En ze zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Je kunt wel stellen dat knotwilgen de hotels zijn van het Groningse landschap. Ze bieden onderdak aan vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Daarvoor is het belangrijk dat ze goed worden onderhouden. Een heel karwei, maar gelukkig is daar de vrijwillige knotbrigade:

THUIS in het Landschap #5 is uit

Onze wintereditie van THUIS in het landschap is uit. Het magazine staat ditmaal in het teken van verbinding. Letterlijke verbindingen zoals oude kerkepaden, wegen en water, maar ook de verbinding tussen mens en landschap en tussen bewoner en Landschapsbeheer Groningen.

Het vergroenen van erven in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt in elke regio het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien heeft zij een belangrijke betekenis voor planten en dieren en daarmee voor de biodiversiteit.

Help mee aan het behoud van bomen in het Waddenlandschap

Het waddenlandschap van Groningen is een open landschap. Toch staan hier ook tienduizenden bomen. Zij maken vaak deel uit van karakteristieke wegbeplantingen, monumentale boerenerven, historische terreinen als states, borgen en kerkterreinen, maar ook van de beplantingen in en rond de dorpen en op particuliere terreinen. Helaas is een groot deel van deze karakteristieke bomen in het waddengebied getroffen door ziekte. Veel essen en iepen zijn aangetast en daarom de afgelopen jaren gekapt. De zorg om de kwaliteit van het landschap en het bomenbestand is groot. Daarom zijn we gestart met het aa…

Boomplantactie ‘Bomen zijn baas’ van start in gemeente Eemsdelta

Met de actie ‘Bomen zijn baas’ trekken de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en Landschapsbeheer Groningen de komende drie jaar de provincie Groningen door om zoveel mogelijk inwoners te motiveren bomen te planten. Voor de actie werken de partijen samen met lokale kwekers, het aanbod is inheems, past bij de bodem en er is keuze uit ongeveer 30 soorten. De jonge boompjes zijn door een forse korting aan te schaffen voor 1,50 euro per stuk! Denk aan boompjes van ongeveer 60-80 cm hoog. Vanaf 22 november kunnen inwoners van de gemeente Eemsdelta hun bomen bestellen. Op 21 en 22 januari 2022…

25 jaar steun van de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij zet zich in voor een rechtvaardige en groene wereld. Wij worden al sinds 1996 via koepelorganisatie LandschappenNL gesteund door de Postcode Loterij en haar deelnemers.  Een kwart eeuw impact op natuur, landschap en belevingLandschappenNL werkt samen met Landschapsbeheerorganisaties zoals ons en de Provinciale Landschappen aan het beschermen van natuur en landschap en de betrokkenheid van mensen hierbij. Mede dankzij de jarenlange steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers hebben we de afgelopen 25 jaar heel veel bereikt.  Benieuwd naar de 25 hoo…

Steun voor groen vrijwilligerswerk vanuit Rabo ClubSupport

Rabobankleden in Groningen stemden op ons via de Rabo ClubSupport. Met dit geld kunnen wij het lokale groene vrijwilligerswerk verder ondersteunen. Wij ondersteunen de vrijwilligers bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gereedschappen, beschermingsmiddelen, kennis, scholing en professionele begeleiding. Bedankt voor het stemmen: een steun voor ons, de vrijwilligers én het mooie landschap van Groningen!

Recordaantal vrijwilligers voor landschap tijdens Natuurwerkdag

Ruim 900 deelnemers in de provincie staken tijdens de Natuurwerkdag de handen uit de mouwen tijdens de 20e editie van de Natuurwerkdag. Dit jaar is er extra veel aandacht voor de jeugd. Op vrijdag 5 november deden daarom ook al veel basisschoolleerlingen mee aan de Natuurwerkdag. In Groningen kon je op 36 verschillende locaties aan de slag tijdens de Natuurwerkdag. “Lekker actief buiten bezig, in plaats van achter de beeldschermen”Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer gaf samen met wethouder Pier Prins van de gemeente Eemsdelta vanochtend het startschot in Middelstum. Stagho…

Steun jij ook groen vrijwilligerswerk?

Eén van de dingen die wij doen is het ondersteunen van lokale vrijwilligers. Vrijwilligers die in hun buurt meehelpen aan onderhoud en beheer van bijvoorbeeld bomen, houtwallen en terreinen. Wij ondersteunen de vrijwilligers door het beschikbaar stellen van gereedschappen, beschermingsmiddelen, kennis, scholing en professionele begeleiding. Wil jij ons daarbij helpen? Wij doen dit jaar in Groningen mee aan de Rabo ClubSupport. Als lid van de Rabobank kun je op ons stemmen via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport. Geen lid van de Rabobank of woon je niet in Groningen, maar wil je ons wel…

Cursus Groen Erfgoed gestart

Zaterdag 11 september startte de 4-daagse cursus ‘Groen Erfgoed voor Vrijwilligers’. De 15 cursisten leren over het herstel en onderhoud van landgoederen en borgen. Zo kunnen zij als vrijwilliger aan de slag bij tuinen en parken op historische buitenplaatsen. Bij de volgende cursusdagen staan de Coendersborg in Nuis, Groenenstein in Groningen en de Fraeylemaborg in Slochteren op het programma. Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar van de Stichting kennisontwikkeling Groen Erfgoed zijn de inspirerende docenten. De cursus wordt aangeboden vanuit het project Groene Parels. De cursus wordt moge…

Tweede workshop project pingoruïnes in het Gorecht

Woensdag 18 augustus 2021 vond de tweede workshop in het kader van het project ‘pingoruïnes in het Gorecht’ plaats, waarin collega Bart Koops en Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe) vrijwilligers leerden boren in een pingoruïne. In één dagdeel leerden de vrijwilligers over het ontstaan van een pingoruïne en hoe deze in het veld, door middel van booronderzoek, te herkennen is. Bart en Anja kijken terug op een geslaagde dag met zeer enthousiaste deelnemers én nog wat nieuwsgierige bezoekers! De komende tijd wordt er verspreid over het Gorecht-gebied, samen met vrijwilligers, meer onderzoek g…

Workshop "Zomersnoei van vruchtbomen"

Workshop ‘zomersnoei van vruchtbomen’ Snoeien in de winter is bekend maar wist u dat u ook prima in de zomer kunt snoeien? Vrijdag 30 juli van 09.00 uur tot 15.30 uur geeft Landschapsbeheer Groningen, in samenwerking met Natuurmonumenten, een workshop snoeien van vruchtbomen in de zomer.

Vacaturenieuws

Vacaturenieuws! We zijn op zoek naar nieuwe collega’s! Op dit moment hebben wij meerdere vacatures. Ben jij bevlogen, betrokken bij het landschap van Groningen en op zoek naar een nieuw team, waar plezier hoog in het vaandel staat? Misschien ben jij dan wel één van onze nieuwe collega’s. We zoeken: Senior adviseurs Adviseurs/ontwerpers Projectleiders Meewerkend voorman Het sollicitatieproces is wat anders dan anders, ben je geïnteresseerd? Bekijk hier de vacatures en solliciteer!

THUIS in het Landschap - juni 2021

THUIS in het Landschap #4 is uit! Onze zomereditie van THUIS in het landschap is uit. Het thema van dit magazine is biodiversiteit. Diverse onderwerpen en activiteiten van Landschapsbeheer Groningen komen aan bod waar het levende landschap centraal staat.Dit nummer is een bloemlezing van vele invalshoeken die het thema biodiversiteit kent en verbindt. Veel inspiratie en leesplezier toegewenst! Klik hier om het magazine te lezen

De landschappelijke quickscan

Landschapsbeheer Groningen ondersteunt initiatieven van gemeenten, agrarische collectieven, waterschappen, individuele eigenaren en dorpen die een relatie hebben met de beleefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Waar sommige initiatiefnemers grotendeels zelfstandig opereren en veel kennis en kunde in huis hebben, vragen andere groepen een meer intensieve ondersteuning. Wanneer een bewoner of dorp een initiatief aandraagt, is er vaak behoefte aan een toetsing van de ideeën voordat de planvormingsfase start. De belangrijkste vragen op dat moment zijn: passen de plannen bij de karakteristi…

Aanplant laan- en fruitbomen in buurtschap Ter Borg

Bij buurtschap Ter Borg zijn circa twintig laan- en fruitbomen door wethouder Bart Huizing, Albert Schuring van Stichting Ter Borg en Jasper Kooij van de Gemeente Westerwolde aangeplant. Het buurtschap Ter Borg is een bijzondere omgeving. Door het aanplanten van de laan- en fruitbomen worden oude historische waarden versterkt en hersteld. De aanplant is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Westerwolde en de J. en A. Ter Borg Stichting.

Meer biodiversiteit in buitengebied Veendam

Gemeente Veendam draagt bij aan biodiversiteit in het buitengebied In het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’ heeft Landschapsbeheer Groningen ruim 250 bomen en struiken geplant in de wegberm langs de Borgercompagnie in Wildervank. Hiermee levert de gemeente Veendam een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Wethouder Bert Wierenga was maandag 22 maart getuige van de aanplant. Het doel van het project is om het karakteristieke veenkoloniale landschap te behouden en te versterken. Het meest kenmerkend in dit landschap is de wijkenstructuu…

Samenwerking Verhildersum - Landschapsbeheer Groningen

Op woensdag 10 maart om 15.30 uur hebben Peter Hellinga en Monique Spaltman - de directeuren van Stichting Landschapsbeheer Groningen en Museum Landgoed Verhildersum - samen een mispel geplant bij het Arbeidershuisje op het Landgoed. Hiermee bezegelden zij de onlangs getekende samenwerkingsovereenkomst voor het onderhoud van het buitengebied van het landgoed voor de komende zes jaar. Verhildersum beheert buiten de borgklip, de historische oprijlaan, de beeldentuin met beelden van Eddy Roos en de dierenweide nog zo’n 30 hectare landerijen met grasland en knotwilgen, glanshaver, een boomgaard me…

Eerste kievitsei in de provincie gevonden

Op woensdag 10 maart heeft weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden het eerste kievitsei in onze provincie gevonden. Darwinkel vond het nest in Leegkerk, gemeente Groningen, op het land van melkveehouder Dirk Klooster. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd. Afgelopen twee jaar vond Darwinkel op hetzelfde perceel ook het eerste kievitsei. Door de hoge grondwaterstand en het kruidenrijke gras is dit een uitermate geschikt perceel voor weidevogels. Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op vrijdag 5 maart in de geme…

Zorgen om rust in kraamkamer natuur

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur en hoewel die groeiende wa…

Herstel drie Groningse landgoederen

Landschapsbeheer Groningen gaat in het kader van het project Groene Parels van het Noorden II drie landgoederen in de gemeente Groningen herstellen. Het gaat om landgoed Groenestein in de stad Groningen, De Oude Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen. Landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het omliggende landschap. Het doel van dit project is het herkenbaar en beleefbaar maken van deze landgoederen. Landschapsstructuren worden weer meer zichtbaar en het gebied wordt recreatief aantrekkelijker gemaakt. Het project levert hiermee een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en de…

Boomplantactie 'Bomen zijn baas' van start

Wegens geweldig succes is de actie gesloten!De voorraad is helemaal op.Bestellen is niet meer mogelijk. Met de actie ‘Bomen zijn baas’ trekken de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en Landschapsbeheer Groningen de komende drie jaar de provincie Groningen door om zoveel mogelijk inwoners te motiveren bomen te planten. Voor de actie werken de partijen samen met lokale kwekers, het aanbod is inheems, past bij de bodem en er is keuze uit ongeveer 40 soorten. En het allermooiste? De jonge boompjes zijn aan te schaffen met een forse korting voor 1 euro per stuk! Denk aan boompjes van ongevee…

Help de ransuil

Ransuilen gaan hard achteruit in aantal. Om ze te helpen kunnen we bijvoorbeeld ons erf uilvriendelijk inrichten of zelf kunstnesten plaatsen. We hebben diverse informatieve flyers gemaakt om de ransuil te helpen. Ga aan de slag en help deze bijzondere dieren.Lees verder >

Samenwerking met de Postcode Loterij voor de komende vijf jaar

We zijn erg verheugd om te kunnen melden dat de samenwerking met de Postcode Loterij ook de komende vijf jaar kan gaan plaatsvinden. De Nationale Postcode Loterij verlengt per 1 januari 2021 de samenwerking voor een periode van vijf jaar. Sinds 1996 ontvangen we jaarlijks een bijdrage voor de bescherming van natuur en landschap, het behoud van cultureel erfgoed samen met vele vrijwilligers. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd, en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten. De provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties kunnen dan…

Iep terug aan de kust

Bijna was de karakteristieke iep uit het Waddenlandschap verdwenen. Begin vorige eeuw stak de iepziekte de kop op. Veel bomen vielen ten prooi aan de schimmel. De verspreiding zo snel, dat is een eind twintigste eeuw voor het voortbestaan ​​van de iep werd gevreesd. De gevolgen voor het landschap waren groot. Waar vroeger vele iepen het landschap sierden, vielen grote gaten in de erfbeplanting en in de beplantingen langs wegen en lanen. Mannen waren het er ook in het begin van de twintigste eeuw over eens, dat de iep als boomsoort moet behouden behouden. Door een collectieve en uniforme bestr…

Uitdeeldagen Noordlaren

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december vinden in Noordlaren de uitdeeldagen plaats van beplanting en materialen. De bewoners van Noordlaren gaan aan de slag met de natuur op hun erf en in de eigen woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert de deelnemers bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De nieuwe inrichting leidt tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders. Alle geadviseerde beplanting (bomen, struiken, bollen, zadenmengsels), nestkasten en / of insectenhotels worden op deze dagen bezorgd bij de deelnemers thuis. Zij gaan…

Aanplant eerste boom groenplan Krewerd

Vrijdag 11 december verrichtte burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl de aftrap van het project Krewerd Groen. Samen met een vertegenwoordiging vanuit het dorp plantte de burgemeester een wilg. De vertegenwoordiging van het dorp biedt de burgemeester ook de dorpsvisie aan in boekvorm. In 2019 zijn acht Krewerders een initiatief gestart voor een groenplan in het dorp en de directe omgeving. Deze bewoners, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Delfzijl hebben een plan ontwikkeld om te zorgen voor nieuwe bomen. In het plan gaat het niet alleen om het vervangen van eerder gekapt…

THUIS in het landschap #2 is uit!

In deze tweede uitgave nemen wij u graag mee in onze visie op het Groningse landschap en de vele projecten waar we mee bezig zijn. Dit nummer staat in het teken van de participatiesamenleving en het belang van betrokkenheid van inwoners bij hun eigen (groene) woonomgeving. Veel van onze projecten doen wij samen met bewoners en realiseren wij naar aanleiding van wensen die leven in de wijk of het dorp.   Klik hier om het tijdschrift te lezen>

Provincie Groningen investeert in natuureducatie basisscholen

De provincie Groningen kent IVN een subsidie toe van €130.625,- voor natuureducatie. IVN wil, samen met vijf andere natuurorganisaties, de groepen 5 en 6 van de basisscholen met excursies en activiteiten een unieke natuurbeleving geven. Voor de begeleiding van de leerlingen worden extra natuurvrijwilligers opgeleid. IVN voert het project uit, samen met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Scholen kunnen de activiteiten straks boeken via een online loket.  Samen met andere natuurorganisaties streven we ernaa…

Boompjes planten in eigen tuin

In heel Nederland in vier jaar tijd 10 miljoen bomen planten. Dat is het doel van Plan Boom en iedereen kan daaraan bijdragen. Zo heeft Plan Boom nu een Boompjes voor beginners-pakket ontwikkeld met drie inheemse boompjes. Gemakkelijk online te bestellen en thuis afgeleverd. Zo kunnen ook mensen zonder groene vingers meedoen om Nederland groener, mooier en gezonder te maken. Projectleider Max Zevenbergen: “Voor de pakketten hebben we gekozen voor de Mispel, Gele Kornoelje en de Gewone Vlier. Inheemse soorten, die het met hun kleur en vruchten goed doen in iedere (stads)tuin. Er zijn twee pakk…

Beoordeel de Toukomstplannen

De Toukomst projecten zijn bekend. De afgelopen maanden hebben ruim 200 Groningers de 900 ingestuurde ideeën voor Toukomst gebundeld tot 59 vernieuwende en creatieve plannen. Bijzondere projecten die bijdragen aan beter wonen, leven en werken in onze provincie. Het is nu aan de inwoners om ze te beoordelen! Wat is jouw oordeel over de Toukomstplannen? Tot en met 4 oktober kun je alle plannen beoordelen. Het Toukomstpanel gebruikt alle beoordelingen voor advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit advies gaat over hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste kan worden bes…

Beheer van struweeltjes

De afgelopen maand augustus zijn de vrijwilligers van de Struweelbrigade, Detmer Hubbeling en Leo Stockmann, druk bezig geweest met het beheren van de struweeltjes op de Middendijk (ten noorden van Den Andel) en van de struweeltjes Tussenklappen (een gebiedje tussen Zuidbroek en Muntendam). De Middendijk-struweeltjes zijn door Landschapsbeheer Groningen aangelegd in 2013, de struweeltjes Tussenklappen tussen ca. 2010 en 2019, deels door Landschapsbeheer Groningen, deels door boer Peter Harry Mulder (en een vrijwilligersgroep) die daar de grote stimulator van de aanleg is. De struweeltjes zijn…

Excursies houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

In het kader van het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ organiseren Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West veldexcursies over de waarde en het beheer van houtsingels. De excursies zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier. Programma Er vinden vier excursies plaats op verschillende locaties in het Zuidelijk Westerkwartier. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West geven uitleg over het belang van houtsingels voor het landschap en de natuur. Daarnaast krijgt u tips over he…

Aanleg twaalf nieuwe petgaten in het Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen is samen met Het Groninger Landschap begonnen met de aanleg van twaalf nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten. De Lettelberterpetten, een natuurgebied van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier, is een petgatencomplex dat in de 20e eeuw is ontstaan door het lokaal afgraven van de veenlaag. Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen legakkers, waarna het als brandstof werd gebruikt. Na de veenontginning is er een uniek en zeer soortenrijk moerasbos ontstaan. De oude petgaten zijn na 100 jaar volledig dichtgegroeid. Vanwege de hoge nat…

Reactie Regionale Energiestrategie

‘Zet duurzame kwantiteit om in duurzame kwaliteit’ Reactie acht maatschappelijke partners op concept Regionale Energiestrategie ‘Zet duurzame kwantiteit om in duurzame kwaliteit’. Zo luidt in het kort het advies dat een coalitie van acht maatschappelijke organisaties geeft na het verschijnen van de conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) in Groningen. In de RES wordt bepaald hoeveel duurzame energie we in Groningen gaan opwekken, waar dit gebeurt en onder welke voorwaarden. De coalitie staat achter de ambitie van de regio Groningen, maar mist nog belangrijke uitgangspunten waar…

Het Jaarbericht 2019 is uit!

Het Jaarbericht over 2019 van Landschapsbeheer Groningen illustreert ook dit jaar weer de unieke rol en positie van de organisatie in en voor het landschap. Met specifieke vakkennis en met een breed netwerk verbindt Landschapsbeheer Groningen professionals, bewoners en vrijwilligers en adviseert en begeleidt van plan tot uitvoer. En elk jaar wordt het landschap in Groningen er weer iets mooier op. De vele projecten in het jaarverslag illustreren de verscheidenheid. Gemeenschappelijke deler, die ook in dit jaarbericht tussen de regels door is te lezen, is de pássie voor het landschap. Het is é…

Herstel eeuwenoude pingoruïnes in Gorecht

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar 15 pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen. Dat doet de organisatie samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna € 250.000 van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa. Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater en is om meerdere redenen waardevol. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, ze bevatten archeologische informatie en het zijn bij…

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we de ransuil helpen aan een meer nestgelegenheid. De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdig…

Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groningse cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale erven en boerderijen. Al meer dan twintig jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor deze ondersteuning. Monumentaal boerenerf Voorwaarde voor deelname is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Eigenaren kunnen dan een deel van de kosten voor herstelwerkzaamheden vergoed krijgen. Het gaan bijvoorbeeld om de aanplant v…

Behoud ons unieke coulissenlandschap

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Om dit doel te realiseren worden eigenaren gezocht die een singel willen laten herstellen.   Uniek landschap Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te…

Naar een rijk platteland

Op dinsdag 26 mei 2020 overhandigden 14 natuur- en landbouworganisaties (waaronder Landschapsbeheer Groningen) gezamenlijk het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. Het manifest is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit. In een speciaal ontwikkelde videoboodschap gaven alle betrokken organisaties een statement af en ontving Henk Staghouwer het manifest.  De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: de aantallen vlinder…

Magazine Thuis in het landschap is uit!

Onze nieuwe magazine Thuis in het landschap is uit. We nemen de lezer mee in onze visie op het landschap van Groningen en de projecten waar we mee bezig zijn. Veel leesplezier! Klik hier om het magazine te lezen >

Wandel een ommetje in de meivakantie

Ontdek het landschap eens op een andere manier. Maak korte wandelingen op het platteland. Landschapsbeheer Groningen heeft 25 bijzondere Ommetjes samen met de bewoners gerealiseerd over de hele provincie.  Ga op pad en geniet van het landschap! Nieuwe (of recent gewijzigde) Ommetjes: Het Steendammer OmmetjeEen wandeling van 6 km door de prachtige natuur, die grenst aan een stiltegebied van Staatsbosbeheer en u eindigt u tocht langs het strand. Download de route. De Grunneger ToalrouteEen wandeling van 5 km door het wierdenlandschap rond Baflo en Rasquert met de Laurentiuskerk (12e eeuw) en…

Recordaantal tellers en bijen

Recordaantal tellers en bijen tijdens de Nationale Bijentelling Aandacht voor bijen in de woonomgeving lijkt te helpen Afgelopen weekend deed een recordaantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door. Het weer was mooi, maar vermoedelijk speelde het feit dat mensen door het coronavirus en zonder al teveel verplichtingen thuis zitten ook een grote rol. Het aantal getelde bijen ligt behoorlijk hoger dan de twee voorgaande tellingen. De resultaten van de telling laten onder andere zien dat men gemiddeld bijna veertien bijen en z…

Eerste eikenprocessierupsen uit het ei

Op 6 april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen. Zo meldt de natuurwebsite www.naturetoday.com. De rupsjes hebben al wel haren maar nog niet de brandharen die overlast kunnen veroorzaken. Deze krijgen ze naar verwachting pas rond half mei. Dat is ook het moment waarop de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en voor het publiek zichtbaar worden. De rupsen moeten nog even wachten op jonge eikenblaadjes omdat de eiken nog niet zijn uitgelopen. Volgens de verwachting van de Natuurkalender van Wageningen University zal rond 21 april de helft van de eiken in Nederland de ee…

Peter Hellinga nieuwe directeur Landschapsbeheer Groningen

"Een prachtige organisatie met volop kansen voor het landschap" Peter Hellinga is per 1 april 2020 de nieuwe directeur van Landschapsbeheer Groningen. Hellinga is 58 jaar, boerenzoon, geboren en getogen in Het Hogeland en hij heeft een passie voor de Groningse landschappen en luchten. Als kersverse directeur van Landschapsbeheer Groningen ziet hij volop kansen. “Het is een prachtige organisatie, en ik denk dat Landschapsbeheer Groningen samen met haar partners de spin in het web is voor het landschap in de provincie Groningen”, aldus Hellinga. Het landschap beleven Het cultuurlandschap is…

Aan de slag met natuurerven in Noordlaren

In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders. Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor…

Nieuw: Het Steendammer Ommetje

Er is weer een nieuw Ommetje, een korte wandeling op het platteland voor bewoners en recreanten. Een initiatief van Landschapsbeheer Groningen. Deze wandeling is 6 km. lang. U wandelt door de prachtige natuur, die grenst aan een stiltegebied van Staatsbosbeheer en u eindigt u tocht langs het strand. Download de route hier.

Onze ideeën voor de Toukomst

We zouden Landschapsbeheer Groningen niet zijn als we geen toekomstideeen hadden voor het landschap van Groningen. Plannen over hoe wij de provincie Groningen zien in 2040! Toukomst.nlWe hebben onze ideeën ingestuurd bij Toukomst, een initiatief van Nationaal programma Groningen. Een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Inwoners, bedrijven, organisaties en overheden werken samen aan de toekomst van Groningen.Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Toukomst is op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoner…

Struiken geplant voor herstel biodiversiteit Veenkoloniën

Landschapsbeheer Groningen heeft 150 struiken geplant op de landerijen van Gerrit Jan Laarman en Siebo Leeuwerik in Wildervank. Met het planten van de struiken wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot. De struiken zijn aangeplant in het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’. Het doel van dit project is om het karakteristieke veenkoloniale landschap te behouden en te versterken. Onderdelen zijn het herstellen van gedempte wijken, de landschappelijke versterking van het dorpslint en het vergroten van de biodiversiteit. De struiken op de percelen van Laarman en…