Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van alle publicaties van Landschapsbeheer Groningen. Denk aan de edities van ons magazine THUIS in het landschap, jaarverslagen en andere beeldverslagen.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van alle publicaties van Landschapsbeheer Groningen. Denk aan de edities van ons magazine THUIS in het landschap, jaarverslagen en andere beeldverslagen.

Jaarverslagen

Hier vind je een overzicht van onze jaarverslagen. Deze jaarverslagen geven een impressie van de belangrijkste projecten en activiteiten van het betreffende jaar. Ook lees je de specifieke ontwikkelingen en financiële gegevens van het verslagjaar.

Dorpsvisies en landschap in beeld

Het programma Dorpsvisies en Landschap maakt onderdeel uit van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en bestaat uit drie onderdelen: wierde- en lintdorpen, lijnen in het landschap en routestructuren.

THUIS in het landschap - december 2021

Onze wintereditie van THUIS in het landschap is uit. Het magazine staat ditmaal in het teken van verbinding. Letterlijke verbindingen zoals oude kerkepaden, wegen en water, maar ook de verbinding tussen mens en landschap en tussen bewoner en Landschapsbeheer Groningen.

THUIS in het Landschap - juni 2021

Onze zomereditie van THUIS in het landschap is uit. Het thema van dit magazine is biodiversiteit. Diverse onderwerpen en activiteiten van Landschapsbeheer Groningen komen aan bod waar het levende landschap centraal staat.

THUIS in het landschap - maart 2021

Het thema van deze editie van THUIS in het landschap is cultuurhistorie. Lees over de diverse onderwerpen en activiteiten van Landschapsbeheer Groningen waar het lezen van het landschap centraal staan.

THUIS in het landschap - november 2020

THUIS in het landschap # 2 is uit! In deze uitgave nemen wij je graag mee in onze visie op het Groningse landschap en de vele projecten waar we mee bezig zijn. Dit nummer staat in het teken van de participatiesamenleving.

THUIS in het landschap - mei 2020

Landschapsbeheer Groningen heeft een nieuw magazine: Thuis in het landschap, het is de opvolger van onze nieuwsbrief die we vele jaren hebben uitgebracht. Meerdere malen per jaar publiceren we dit magazine.