Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Over Landschapsbeheer Groningen

Jaarverslagen

2019 Het Jaarbericht 2019 en het Jaarverslag 2019 is uit. Het Jaarbericht geeft een impressie van de belangrijkste projecten en activiteiten over afgelopen jaar. In het Jaarverslag zijn ook het bestuursverslag en onze financiële gegevens te lezen.  2018 Het Jaarbericht 2018 geeft een mooi beknopt overzicht van de diverse projecten die Landschapsbeheer Groningen heeft voorbereid en uitgevoerd. In het Jaarverslag 2018 leest u de specifieke ontwikkelingen en de financiële gegevens van het verslagjaar.

Dorpsvisies en landschap in beeld

Het programma Dorpsvisies en Landschap maakt onderdeel uit van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en bestaat ut drie onderdelen: wierde- en lintdorpen, lijnen in het landschap en routestructuren. Het doel van het programma is om de beleefbaarheid en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. De karakteristieke landschapskenmerken zijn daarbij als uitgangspunt genomen. In 14 dorpen zijn dorpsplannen uitgevoerd die zijn opgesteld door bewoners. Het beeldverslag geeft hiervan een indruk.

Magazine Thuis in het landschap - mei 2020

Landschapsbeheer Groningen heeft een nieuw magazine: Thuis in het landschap, het is de opvolger van onze nieuwsbrief die we vele jaren hebben uitgebracht. Twee keer per jaar wordt dit magazine uitgegeven, waarbij wij de lezer meenemen in onze visie op het landschap in de provincie en de projecten waar we mee bezig zijn. Veel leesplezier met ons magazine Thuis in het landschap! Klik hier om het magazine te lezen >