Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

 

 

Landschapsbeheer Groningen zet zich al bijna 40 jaar in voor herstel, behoud en ontwikkeling van het cultuurlandschap in de provincie. Samen met grondeigenaren, inwoners, overheden en bedrijven zorgen we voor de kwaliteit van dat landschap. De waardering hiervoor neemt toe en ook steeds meer vrijwilligers gaan met ons aan de slag voor het Groningse landschap.

Voor de realisatie van onze projecten zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties. U kunt ons werk steunen door een financiële bijdrage (minimaal € 15,- jaar).

Als vriend van Landschapsbeheer Groningen ontvangt u tweemaal per jaar ons magazine Thuis in het landschap en ons jaaroverzicht. Wij houden u op de hoogte van onze projecten en activiteiten via een e-nieuwsbrief en u kunt als vriend van Landschapsbeheer Groningen deelnemen aan cursussen, workshops en bijzondere excursies. We hebben de ANBI status, dus giften aan ons zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Draagt u het Groningse landschap en onze activiteiten een warm hart toe? Vul het formulier zo volledig mogelijk in en wij informeren u over onze betalingsmogelijkheden.

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 038 513 35 61 t.n.v. Landschapsbeheer Groningen, o.v.v. donatie vriend van Landschapsbeheer Groningen. Alvast hartelijk dank!

De door u ingevulde gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

 

 

De door u ingevulde gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

The form contains errors