Doe mee en steun ons!

Als onafhankelijke organisatie zet Landschapsbeheer Groningen zich in voor de kwaliteit, duurzame ontwikkeling en het beheer van het cultuurlandschap van Groningen. Een aantrekkelijk landschap met een eigen karakter en identiteit, waar de bewoners zich thuis voelen. Wilt u ook een steentje bijdragen? Extra steun is altijd van harte welkom.

 

 

Landschapsbeheer Groningen zet zich al bijna 40 jaar in voor herstel, behoud en ontwikkeling van het cultuurlandschap in de provincie. Samen met grondeigenaren, inwoners, geld en bedrijven zorgen voor de kwaliteit van dat landschap. De waardering hiervoor neemt toe en ook steeds meer vrijwilligers gaan met ons aan de slag voor het Groningse landschap.

Voor de realisatie van onze projecten zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties. U kunt ons werk steunen door een financiële bijdrage (minimaal € 15, - jaar).

Als vriend van Landschapsbeheer Groningen ontvangt u viermaal per jaar ons magazine Thuis in het landschap en ons jaaroverzicht. Wij houden u op de hoogte van onze projecten en activiteiten via een nieuwsbrief en u kunt als vriend van Landschapsbeheer Groningen meedoen aan cursussen en workshops. We hebben de ANBI-status, dus giften aan ons zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Draagt ​​u het Groningse landschap en onze activiteiten een warme hart toe? Vul het formulier zo volledig in en wij informeren u over onze betalingsmogelijkheden.

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 038 513 35 61 tnv Landschapsbeheer Groningen, ovv donatie vriend van Landschapsbeheer Groningen. Alvast hartelijk dank!

Schenken en nalaten

Heeft u wel eens gedacht om te schenken of na te laten aan het landschap? U kunt met een schenking of via uw nalatenschap iets blijvends achterlaten, dit is ook mogelijk voor een specifiek doel of landschapselement. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Sytze Veenstra, teamleider Bedrijfsbureau, mail naar s.veenstra@landschapsbeheergroningen.nl of bel 050 - 534 51 99.

De door u ingevulde gegevens worden door ons verwerkt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

 

 

De door u ingevulde gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

The form contains errors