Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Groene agenda

Werkgroep Appelbergen start weer

Wil je afwisselend werk in mooie natuur op fietsafstand van stad Groningen? Dan kun je vanaf september terecht in natuurgebied Appelbergen te Glimmen; een historisch, landschappelijk en ecologisch interessant bos en heidegebied.

5 en 6 november | Natuurwerkdag 2021

Heb jij ook zo genoten van de natuur de laatste tijd? In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november kan je in de hele provincie Groningen meedoen aan mooie natuurklussen, zoals wilgen knotten, bomen of bollen planten, snoeien of insectenhotels bouwen. Hooien in Nationaal park Lauwersmeer, snoeien en zagen bij Appelbergen in Glimmen of de populieren snoeien bij Borg Ewsum: alles dit jaar staat in het teken van biodiversiteit. De klussen zijn er dan ook op gericht om natu…