Een rijkdom aan broedvogels

Het terrein van Landschapsbeheer Groningen mag zich elk jaar weer verheugen op vele soorten broedvogels. Dit jaar was het wel heel bijzonder. Wellicht hebben de coronamaatregelen hieraan bijgedragen. Bekijk het unieke fotoalbum.


Het terrein van Landschapsbeheer Groningen in Hoogkerk en de dependance in Blijham mogen zich elk jaar verheugen op meerdere soorten broedvogels. Dit jaar was het wel heel bijzonder. Wellicht heeft het corona-virus, waardoor veel werknemers thuis werkten, hieraan bijgedragen. De rust ,maar ook de ligging en de vele nestkeuzes, maken de terreinen zeer interessant.


In Hoogkerk

In Hoogkerk is de aanwezigheid van water in de vorm van het Koningsdiep een verhoogde waarde. De soorten- rijkdom neemt hierdoor behoorlijk toe. Langs de oever en op het water vinden de fuut, wilde eend, kuifeend, krakeend, meerkoet en waterhoen hun nestplekken. De opvallendste is wel de ijsvogel. De broedwand wordt elk jaar afgestoken door collega's. Het steigertje is het ideale aanvliegpunt. Hier vind ook de paring en visoverdracht plaats.

De knotwilgen op het terrein herbergen de houtduif, rote bonte specht, merel, koolmees en pimpelmees. De laatste twee middels nestkasten. De werkplaats zelf, met opslag van machines en gereedschap, is een onderkomen voor de boerenzwaluw, zwarte roodstaart, huismus en winterkoning.

De winterkoning staat erom bekend dat hij de meest uiteenlopende nestplekken verzint. In de werkplaats bevindt zich een gat in een gipsplatenwand. Per ongeluk met een bezem ingeprikt. Zo’n kans laat de winterkoning niet liggen.

Daarnaast is de opslagruimte voor het brandhout weer interessant voor de witte kwikstaart en boomkruiper. De torenvalkenkast is elk jaar bezet. Dit jaar zijn de eieren helaas gepredeert door gaaien.

De kuilhoek, voor opslag plantsoen, stond dit jaar noodgedwongen voller dan andere jaren. De weersomstandigheden maakten dat niet alles geplant kon worden. De bijeengebonden struiken bleken een mooie broedplek voor zwartkop, grasmus en tjiftjaf. Oplettende werknemers hadden deze al gemarkeerd met rood-wit lint. Helaas heeft de gaai ook het nest van de tjiftjaf ontdekt. Nou ja, hoort er ook bij. Je kunt een dier zijn natuur niet verwijten tenslotte!

De putter heeft in de kastanje gebroed. De zaaddozen van de paardenbloemen vormden een lekkernij. De borders rond het kantoor zijn interessant voor grondbroeders. Deze soort broed circa een halve meter boven de grond. Een fitis en een roodborst hebben hier hun jongen groot gebracht. Resteren nog de vele nestkasten die opgehangen zijn en elk jaar bezet zijn met ringmus, kool- en pimpelmees en spreeuw.

 

In Blijham

De dependance in Oost-Groningen staat op een boerenerf. Hier huren we een deel van een loods. Daarnaast staat er een zeecontainer met handgereedschap en een schaftkeet. In de singel rondom het erf hebben we een nestkast opgehangen voor de torenvalk. Deze was gelukkig wel succesvol, vier jongen zijn uitgevlogen. In deze singel hangen meerdere nestkasten voor de ringmus, kool- en pimpelmees. Ook broed er de braamsluiper.

In de loods hangt een kast voor de kerkuil. Vorig jaar voor het eerst vier jongen en dit jaar maar liefst zes! De huismus, zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, houtduif en holenduif broeden in dezelfde ruimte.

Het meest opvallende nest hier was er een van de koolmees. In een knalapparaat, bedoeld voor het verjagen van ganzen, zaten de jongen in de loop. Kortom, de coronamaatregelen hebben veel moois op de terreinen gebracht.. maar laten we allemaal open dat we op termijn weer normaal en gezond onze normale gang kunnen gaan.

Bekijk de unieke foto's van onze collega en voorman Andre Eijkenaar.