Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap.