Actueel

150.000 euro voor herstel van verbindende landschapselementen in drie Groningse landschappen

Westerwolde Ruiten Aa (Bron; Marcel Kerkhof)
Gepubliceerd op: 02-05-2024

Landschapsbeheer Groningen kan in de komende drie jaar een bedrag van € 150.000 van het Dinamo Fonds besteden om drie bijzondere landschapsgebieden te herstellen in het Groningse Zuidelijk Westerkwartier, de Veenkoloniën en Westerwolde. De bijdrage dient ook als katalysator om voor de drie gebieden bij verschillende partijen cofinanciering te stimuleren voor het herstellen van verschillende landschapselementen. Het herstel van de elementen wordt zodanig uitgevoerd dat deze de ecologische dooradering in de drie gebieden gaan versterken.

Landschapsbeheer Groningen kan met de bijdrage haar slagkracht vergroten als actieve verbinder van verschillende partijen zoals boeren, particulieren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties om gezamenlijk de kwaliteit van het Groningse cultuurlandschap verder te herstellen.

Lees meer over dit project op de projectpagina >>