Actueel

In de Lettelberterpetten, een natuurgebied van Het Groninger Landschap, in het Westerkwartier, worden twaalf nieuwe petgaten aangelegd. De petgaten maken het historische grondgebruik meer zichtbaar en zijn goed voor de biodiversiteit. Voor zeldzame soorten zoals de waterspitsmuis, groene glazenmaker en zeggekorfslak wordt zo een geschikt habitat gecreëerd.

Aanleg twaalf nieuwe petgaten in het Westerkwartier

20200812 Aanleg Petgaten Lettelberterpetten
Gepubliceerd op: 17-08-2020

Landschapsbeheer Groningen is samen met Het Groninger Landschap begonnen met de aanleg van twaalf nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten.

De Lettelberterpetten, een natuurgebied van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier, is een petgatencomplex dat in de 20e eeuw is ontstaan door het lokaal afgraven van de veenlaag. Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen legakkers, waarna het als brandstof werd gebruikt. Na de veenontginning is er een uniek en zeer soortenrijk moerasbos ontstaan.

De oude petgaten zijn na 100 jaar volledig dichtgegroeid. Vanwege de hoge natuurwaarden is het opnieuw opengraven van deze petgaten onwenselijk. Daarom is er gekozen om twaalf nieuwe petgaten te graven naast de bestaande petgaten. Hiermee wordt de mozaïek hersteld van verlandingsstadia van open water tot moerasbos. De nieuwe petgaten maken het historische grondgebruik meer zichtbaar en zijn goed voor de biodiversiteit. Voor zeldzame soorten zoals de waterspitsmuis, groene glazenmaker en zeggekorfslak wordt een geschikt habitat gecreëerd.

Het aanleggen van de petgaten maakt onderdeel uit van het project Herstel houtsingels en aanleg petgaten in het Zuidelijk Westerkwartier. Naast de petgaten wordt 75 km elzensingel en houtsingel hersteld waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap.

De uitvoering is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.