Groenplan Krewerd

Bewoners, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Delfzijl hebben een plan ontwikkeld om te zorgen voor meer groen in en om het dorp. Dit zorgt voor verbeterde leefbaarheid, verfraaiing van het landschap en een grotere biodiversiteit.

Aanplant eerste boom groenplan Krewerd

Kerwerd
Gepubliceerd op: 11-12-2020

Vrijdag 11 december verrichtte burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl de aftrap van het project Krewerd Groen. Samen met een vertegenwoordiging vanuit het dorp plantte de burgemeester een wilg. De vertegenwoordiging van het dorp biedt de burgemeester ook de dorpsvisie aan in boekvorm.

In 2019 zijn acht Krewerders een initiatief gestart voor een groenplan in het dorp en de directe omgeving. Deze bewoners, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Delfzijl hebben een plan ontwikkeld om te zorgen voor nieuwe bomen. In het plan gaat het niet alleen om het vervangen van eerder gekapte bomen. De wens is meer groen in en rondom het dorp te hebben en daarmee te zorgen voor verbeterde leefbaarheid, verduurzaming van de leefomgeving - zoals CO2-reductie, verfraaiing van het landschap en een grotere biodiversiteit. Ook de restauratie van de begraafplaats is onderdeel van het plan. Dit alles samen is het plan Krewerd Groen geworden en het maakt onderdeel uit van de dorpsvisie Krewerd.

Het plan wordt gefinancierd vanuit het landschapsprogramma waarmee de provincie Groningen en TenneT samen investeren in de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV van de Eemshaven naar Vierverlaten.