Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Afronding pilotproject veenkoloniale wijken Wildervank-West

Begroeide Wijk
Gepubliceerd op: 25-03-2022

Met de onthulling van een informatiepaneel door wethouder Bert Wierenga van de gemeente Veendam is op 25 maart het pilotproject ‘Bescherming veenkoloniale wijken Wildervank west’ afgesloten. Een projectgroep met vertegenwoordiging van gemeente Veendam, boeren in het gebied, een natuurvereniging, waterschap Hunze en Aa’s, provincie Groningen, de initiatiefnemer en Landschapsbeheer Groningen werkte de afgelopen jaren aan de mogelijkheden en maatregelen voor herstel, ontwikkeling en beheer van het cultuurhistorische veenkoloniale wijken landschap.

Uniek cultuurlandschap in de Oude Veenkoloniën

In omvang en vorm is het landschap van de Veenkoloniën uniek in de wereld. Hier in het gebied ten westen van Wildervank is de kenmerkende, lijnrechte wijkenstructuur nog goed zichtbaar. De wijkenstructuur heeft in de gemeente Veendam daarom een beschermde status.


De waarde van de wijken

De wijken, die zijn gegraven ten tijde van de turfwinning vanaf de 17e eeuw, zijn van grote betekenis. Destijds voor de afvoer van water en turf, nu vooral voor de aanvoer en berging van water. De opslagcapaciteit in dit gebied is verhoogd door op een aantal plaatsen te experimenteren met het plaatsen van stuwtjes die meer water vasthouden in de zomer. Dit voorkomt verdroging in het gebied die zowel de landbouw schaadt als de biodiversiteit negatief beïnvloedt. De wijken bieden ook veel kansen voor de biodiversiteit in dit agrarische gebied.


Aan de slag voor meer biodiversiteit

Op diverse plaatsen in het gebied is gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit. Zo zijn 11 erven vergroend, zijn wegbeplantingen aangeplant en zijn er 14 vogelbosjes aangelegd in het gebied. Ook is er een start gemaakt met het ecologisch beheren van de wijken en van verschillende wegbermen. Een mooie basis voor een biodivers landschap.


Zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten

Om de zichtbaarheid en de beleving van dit mooie stukje landschap te vergroten zijn er bankjes en informatiepanelen geplaatst langs het wandel- en fietsknooppunten netwerk.

Het project is gefinancierd door de provincie Groningen, de gemeente Veendam, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Rabobank Stad en Midden-Groningen.