Beheer van struwelen

De Struweelbrigade van Landschapsbeheer Groningen zorgt voor het onderhoud van aangeplante struweeltjes door ruigte weg te maaien, de afrastering te onderhouden en eventueel bij te planten. Daarnaast planten zij ook struweeltjes aan.

Beheer van struweeltjes

IMG 20200827 142432 Str 3 Blauw Ri Oost, Met Detmer In Hes
Gepubliceerd op: 08-09-2020

De afgelopen maand augustus zijn de vrijwilligers van de Struweelbrigade, Detmer Hubbeling en Leo Stockmann, druk bezig geweest met het beheren van de struweeltjes op de Middendijk (ten noorden van Den Andel) en van de struweeltjes Tussenklappen (een gebiedje tussen Zuidbroek en Muntendam). De Middendijk-struweeltjes zijn door Landschapsbeheer Groningen aangelegd in 2013, de struweeltjes Tussenklappen tussen ca. 2010 en 2019, deels door Landschapsbeheer Groningen, deels door boer Peter Harry Mulder (en een vrijwilligersgroep) die daar de grote stimulator van de aanleg is.

De struweeltjes zijn aangelegd met de bedoeling het vrij kale akkerbouwgebied aan graag in struweel broedende zangvogels als grasmus, kneu en geelgors, maar ook aan de patrijs een broedplek te bieden. De als bosplantsoen begonnen struweeltjes met soorten als lijsterbes, Gelderse roos, meidoorn en hondsroos zijn inmiddels uitgegroeid tot een veel hoger en dichtgegroeid geheel.

Regelmatig worden nestjes aangetroffen, en in Tussenklappen ook vele nestjes van de dwergmuis. Bij het beheer van de oudere struweeltjes ging het er in de eerste jaren om ervoor te zorgen dat het kleine bosplantsoen vrijgehouden werd van ruigte als akkerdistel, brandnetel en riet. Nu gaat het er meer om de struweeltjes  wat in toom te houden zodat ze niet over de berm of over het boerenland heen groeien.  En het aanwezige raster om de struweeltjes moet zichtbaar blijven.

Van de Middendijk zijn de struweeltjes te bewonderen als u over de Noordpolderweg en Teenstraweg rijdt en in Tussenklappen als u o.a. over de Eendrachtsweg en de Daaleweg rijdt.