Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden bij Grootegast

Eerste Kievitsei Provincie Groningen Landschapsbeheer Groningen
Gepubliceerd op: 14-03-2023

Het eerste kievitsei in onze provincie is vandaag gevonden vlakbij Grootegast door René Veenstra. Het nest bevindt zich in een plas-dras weidevogelgebied en bestaat uit niet uit één maar uit twee eieren. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben de eieren gecontroleerd en goedgekeurd.

René Veenstra wijst het kievitsnest aan

 

Beschermen weidevogels is begonnen

Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende maatregelen zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op het land.

Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

 

Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop

Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt.

Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.

 

Landelijk werd het eerste ei dit jaar op 11 maart gevonden in Hasselt, Overijssel.