Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

Eerste Kievitsei 2022 Gevonden
Gepubliceerd op: 14-03-2022

Het eerste kievitsei in onze provincie is dit jaar op 14 maart 2022 gevonden op een akkerland in Zevenhuizen door Bertjaap Darwinkel. Hij vond al 4 keer eerder het eerste kievitsei in de provincie Groningen. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben het ei gecontroleerd en goedgekeurd.


Beschermen weidevogels is begonnen
Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende maatregelen zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op het land.
Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop
Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt.
Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.


Landelijk werd het eerste ei dit jaar al op 9 maart gevonden in Hengevelde, Overijssel. Samen met een tweede ei lag het in een nest op een graslandperceel.