Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Help mee aan het behoud van bomen in het Waddenlandschap

Essen In Het Waddenlandschap
Gepubliceerd op: 29-11-2021

Het waddenlandschap van Groningen is een open landschap. Toch staan hier ook tienduizenden bomen. Zij maken vaak deel uit van karakteristieke wegbeplantingen, monumentale boerenerven, historische terreinen als states, borgen en kerkterreinen, maar ook van de beplantingen in en rond de dorpen en op particuliere terreinen. Helaas is een groot deel van deze karakteristieke bomen in het waddengebied getroffen door ziekte. Veel essen en iepen zijn aangetast en daarom de afgelopen jaren gekapt.

De zorg om de kwaliteit van het landschap en het bomenbestand is groot. Daarom zijn we gestart met het aanplanten van nieuwe bomen. Het planten van verschillende nieuwe bomen kan de karakteristieke beplanting in het Waddenlandschap versterken en bovendien zorgen voor een duurzaam bomenbestand. We planten deze bomen op grond van de gemeente en de provincie, maar willen dit ook doen op particuliere erven.

Ook meer bomen op je erf?
Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de bomen in het Waddenlandschap? En wil je voordelig nieuwe bomen laten aanplanten op je erf? Wij komen graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden

  • Het erf ligt binnen het Waddenlandschap (voormalige gemeenten de Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl en Reiderland)
  • Je betaalt een eigen bijdrage van €45 per boom.
  • Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het in stand en in leven houden van de bo(o)m(en) gedurende 5 jaar na de aanplant
  • Er is keuze uit een bepaald sortiment inheemse bomen die in het Waddenlandschap goed gedijen. Dit gevarieerde sortiment zorgt voor een grotere biodiversiteit en minder kwetsbaarheid bij ziekten en plagen.
  • De bomen zijn tussen de 2,5 en 3,5 meter groot bij aanplant

Meer weten?
Neem dan contact op met Klaske Wiegersma via k.wiegersma@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99. 

Sortiment bomen

Latijnse naam

Nederlandse naam

Populus canescens

Grauwe of grijze abeel

Populus nigra

Zwarte populier

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

Acer campestre

Veldesdoorn

Tilia cordata

Winterlinde

Tilia europaea

Gewone of Hollandse linde

Alnus glutinosa

Zwarte els

Quercus robur

Zomereik

Ulmus 'Dodoens'

Iep

Ulmus Clusius

Iep

Ulmus Plantijn

Iep

Ulmus 'Columella'

Iep

Ulmus 'Lobel'

Iep

Salix alba

Gewone of Schietwilg

Carpinus betulus

Haagbeuk

Fraxinus excelsior 'Diversifolia'

Es

Fraxinus excelsior 'Geessink'

Es

Ulmus 'New Horizon' Resista®

Iep

Ulmus 'Rebona' Resista®

Iep