Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Herstel eeuwenoude pingoruïnes in Gorecht

Pingoruines
Gepubliceerd op: 25-06-2020

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar 15 pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen. Dat doet de organisatie samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna € 250.000 van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa. Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater en is om meerdere redenen waardevol. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, ze bevatten archeologische informatie en het zijn bij uitstek waardevolle plekken voor de biodiversiteit.

Pingo betekent ‘heuvel die groeit’. Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevindt die ontstaan is in de laatste ijstijd. Na deze ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, werd het klimaat warmer en smolten de ijslenzen. Hierdoor bleven laagtes achter in het landschap. De restanten van deze pingo’s worden pingoruïnes genoemd. In de overgebleven laagtes kwam veenvorming op gang. In dit veen is veel materiaal en informatie te vinden over bijvoorbeeld de vegetatie, het klimaat en de landbouw van toen. Daarnaast zijn de ruïnes een oase voor de vlinders, bijen, andere insecten en vogels.

Bijzondere waarde
Om te weten of een element een pingoruïne is, is het nodig om bodemonderzoek te doen. Alleen door bodemonderzoek kan het onderscheid gemaakt worden met andere landschapselementen. Dit is van belang omdat pingoruïnes anders worden beheerd dan bijvoorbeeld een poel. Door het op de juiste wijze herstellen, beheren en beschermen van deze unieke landschapselementen behouden we de historische en karakteristieke waarde van het gebied.

Wandelroute
Wie een pingoruïne van dichtbij wil bekijken, kan dat bijvoorbeeld doen via deze wandelroute langs de Appelbergen in Glimmen. De route start en eindigt in Glimmen. De route geeft ook veel aardkundige informatie over het gebied.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op via info@landschapsbeheergroningen.nl of via 050 534 51 99.