Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Het eerste kievitsei van 2024

Eerste kievitsei 2024
Gepubliceerd op: 09-03-2024

Het eerste kievitsei in onze provincie is vrijdag 8 maart om 17:50 uur gevonden in De Held door Dick van der Bij. Landschapsbeheer Groningen heeft het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Het nest bevond zich op een oud grasland perceel, in een plas-dras weidevogelgebied en bestond uit één ei.

Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Zonder beschermende maatregelen zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op het land. Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

BoerenNatuur Groningen West zet zich actief in om plas-dras weidevogelgebieden te creëren. Dit gebeurt ook in De Held, de locatie waar het eerste ei gevonden is. Tegen de algemene trend in, zijn de aantallen van weidevogels in De Held groeiend dankzij actieve beschermingsmaatregelen.

Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt. Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels. Dick zet zich al bijna 40 jaar in voor het behoud van weidevogels.