Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Het Jaarbericht 2019 is uit!

Jaarbericht 2019
Gepubliceerd op: 17-07-2020

Het Jaarbericht over 2019 van Landschapsbeheer Groningen illustreert ook dit jaar weer de unieke rol en positie van de organisatie in en voor het landschap. Met specifieke vakkennis en met een breed netwerk verbindt Landschapsbeheer Groningen professionals, bewoners en vrijwilligers en adviseert en begeleidt van plan tot uitvoer. En elk jaar wordt het landschap in Groningen er weer iets mooier op. De vele projecten in het jaarverslag illustreren de verscheidenheid.

Gemeenschappelijke deler, die ook in dit jaarbericht tussen de regels door is te lezen, is de pássie voor het landschap. Het is één van de drijvende stille krachten van Landschapsbeheer Groningen. Die vind je bij de medewerkers en bij de partners en verklaart de groeiende groep vrijwilligers is aangesloten.

De uitgave van het nieuwe magazine ‘THUIS in het landschap’ en de nieuwe website, geven de richting van de plannen voor de toekomst. Toekomstplannen die kunnen rekenen op een goed fundament, samengevat en gepresenteerd in het jaarbericht van 2019.

Lees hier het Jaarbericht 2019 >>
Lees hier het Jaarverslag 2019 >>
(met de financiële verslaglegging)