Actueel

Het verhaal van het Oldambt: een eindeloze horizon

Eindeloze Horizon
Gepubliceerd op: 25-05-2022

Het Oldambt is een uniek landschap. Uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken worden afgewisseld door de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. Om het karakter van dit zo waardevolle landschap te behouden en te versterken zijn er, onder de titel ‘Eindeloze Horizon’, de afgelopen jaren een aantal ingrepen gedaan die het contrast tussen de weidse vergezichten en het besloten groen versterken. 

Groene ingrepen
Onderdeel van het project was het versterken van het groen op meerdere boerenerven. “De erven en slingertuinen in het Oldambt bij de herenboerderijen zijn echt typerend voor dit landschap. En ik vind dat we daar heel zuinig op moeten zijn”, vertelt deelnemer Arthur van de Kamp.

Een grotere ingreep was bijvoorbeeld het versterken van de bosranden in het Bos op Houwingaham. “Het mooie aan dit natuurgebied is niet alleen het verhaal van het verdronken dorp, maar ook de grote variëteit aan natuurtypes. Bos op Houwingaham suggereert dat het allemaal bos is, maar het is veel meer dan dat. Het is daardoor heel erg biodivers. En dat maakt het heel bijzonder.” Vertelt Annet de Jong van Staatsbosbeheer.

Ook de bossen in Woldendorp en Termunten zijn de afgelopen jaren vernieuwd. Die bossen waren door essentaksterfte aangetast. Nu zijn de bossen ontwikkeld tot een gelaagd bos met inheemse boom-struik- en kruidlaag. Daarnaast zijn in dit gebied ook 130 fruitbomen geplant. Omwonenden hebben de bomen zelf gekozen. Het onderhoud van de fruitbomen wordt gedaan door vrijwilligers.

Het verhaal van het Oldambt
Naast het herstellen en versterken van groene elementen is er ook gewerkt aan de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied. Op drie locaties zijn kunstbankjes geplaatst. Deze rustpunten in het landschap weerspiegelen ook de kwaliteiten van het landschap. Een fietsroute voert je langs dit bijzondere landschap en langs de drie kunstbankjes. Het verhaal wordt daarnaast verteld in een film die speciaal voor dit project is gemaakt. Bekijk de film hieronder.