De iep terug aan de kust

Ter afronding van het project 'Herplant iepen in de waddenregio' is een online magazine gerealiseerd, een mooi naslagwerk met veel foto’s en interviews met betrokken deelnemers.

Iep terug aan de kust

Herplant Iepen
Gepubliceerd op: 15-12-2020

Bijna was de karakteristieke iep uit het Waddenlandschap verdwenen. Begin vorige eeuw stak de iepziekte de kop op. Veel bomen vielen ten prooi aan de schimmel. De verspreiding zo snel, dat is een eind twintigste eeuw voor het voortbestaan ​​van de iep werd gevreesd. De gevolgen voor het landschap waren groot. Waar vroeger vele iepen het landschap sierden, vielen grote gaten in de erfbeplanting en in de beplantingen langs wegen en lanen.

Mannen waren het er ook in het begin van de twintigste eeuw over eens, dat de iep als boomsoort moet behouden behouden. Door een collectieve en uniforme bestrijdingsaanpak van de iepziekte in de provincies Groningen en Fryslân is de Iepenwacht Fryslân en Iepenwacht Groningen (later Groninger Bomenwacht) gelukt de uitval van iepen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Tezamen met het op de markt brengen van diverse (hoog) resistente iepenrassen gloort er weer hoop aan de horizon voor de iepen in het Waddenlandschap. Met het project 'Herplant iepen in de Waddenregio' is afgelopen 10 jaar samen met beheerders en bewoners een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Waddenlandschap door iepen terug te planten. (Eer)herstel van de iep in Groningen en Fryslân is een feit.

Ter afronding van het project is een online magazine gerealiseerd, een mooi naslagwerk met veel foto's en interviews met betrokken deelnemers.

Lees hier het magazine >>