Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Kerkhoven: Groene oases in het landschap

Thesinge
Gepubliceerd op: 04-07-2024

De biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard achteruit. Hierdoor worden veel planten, bomen en dieren die van oorsprong in Groningen voorkomen met uitsterven bedreigd. Om deze reden slaan Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken de handen ineen om de biodiversiteit op kerkhoven en begraafplaatsen te herstellen.

Manon Ploeger, ecoloog bij Landschapsbeheer Groningen: “Kerkhoven zijn als landschapselementen oases van rust in de bebouwde omgeving. Daardoor zijn deze locaties naast groene ‘stepping stones’ aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei diersoorten en komen er vaak zeldzame plantensoorten voor. Met het project Biodiversiteit op kerkhoven en begraafplaatsen willen we de biodiversiteit behouden en vergroten op dit soort plekken. Hiermee worden deze landschapselementen ook voor de mens aantrekkelijke plaatsen om te bezoeken.

In de provincie pakken we tien kerkhoven en begraafplaatsen aan. Dit doen we samen met Groninger Kerken en betrokken dorpsbewoners en verenigingen.”

"Kerkhoven zijn als landschapselementen oases van rust in de bebouwde omgeving."

Manon: “We voeren eerst een scan uit om de huidige biodiversiteit te inventariseren en te kijken waar de meeste kansen liggen. Hier op Fransum zou een gefaseerd maaibeleid groot verschil kunnen maken. Dit betekent dat je het ene stuk maait en het andere niet. Zo blijven er altijd planten staan, die zorgen voor voedsel, schuil- en broedplekken. Daarnaast zou het mooi zijn om hier de bloeiperiode te verlengen, door planten en struiken te hebben die op andere momenten in het jaar bloeien. Zo kunnen insecten het hele jaar door genoeg voedsel vinden.”


Fransum

Kerk Thesinge

Ook in Thesinge doen ze graag mee met het project. Theo de Wit, actief in de plaatselijke commissie van Groninger Kerken in Thesinge: “Wij zijn aan dit project begonnen naar aanleiding van een artikel in het blad van Groninger Kerken. Ik zag dat staan en dacht: hé moeten we niet wat aan ons maaibeleid gaan doen om meer bloemen te krijgen? Biodiversiteit is een belangrijk punt tegenwoordig. Hoe meer insecten er zijn, hoe beter. En bloemen zijn ook gewoon mooi.

Door mee te doen proberen we de pracht van het kerkje en de omgeving tot een hoger plan te brengen. Dat het niet zomaar een grasveld is maar een plek waar je rust vindt, waar dieren rust vinden en waar insecten rust vinden. Dat is passend bij het dorp Thesinge.”

"Door mee te doen proberen we de pracht van het kerkje en de omgeving tot een hoger plan te brengen."

Manon: “Uit de scan in Thesinge kwamen veel kansen om de plek aantrekkelijker te maken voor insecten en vogels. Zoals het planten van struiken om vogels en insecten beschutting te geven. Daarnaast lijkt het ons interessant om oude structuren van de kloosterkerk zichtbaar te maken door het inzaaien van kruidenrijk grasland of het aanplanten van stinzenplanten. Ook in Thesinge adviseren wij een gefaseerd maaibeleid waardoor er een grotere diversiteit ontstaat in planten, bloemen en kruiden. Daarnaast willen we graag een aantal bomen aanplanten langs de oevers en gaan we nestkasten en een insectenhotel plaatsen. Ook leggen we een takkenril aan. In deze muur van gevlochten dood hout kunnen insecten, zoogdieren en vogels schuilen en broeden.”


Manon Ploeger in gesprek met Theo de Wit

De natuur heeft tijd nodig

Alle beheerplannen zijn inmiddels door de betrokken partijen goedgkeurd, nu kan het echte werk beginnen! Manon: “Onze buitendienst is al begonnen met de werkzaamheden op de terreinen. We verwachten dat we volgend voorjaar de eerste resultaten kunnen zien. Fiets dus tegen die tijd vooral eens langs één van de prachtige kerkjes in de provincie om te genieten van deze groene oases in het Groningse landschap.