Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Meer biodiversiteit in buitengebied Veendam

Beplanten Wijkenstelstel Wildervank
Gepubliceerd op: 22-03-2021

Gemeente Veendam draagt bij aan biodiversiteit in het buitengebied

In het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’ heeft Landschapsbeheer Groningen ruim 250 bomen en struiken geplant in de wegberm langs de Borgercompagnie in Wildervank. Hiermee levert de gemeente Veendam een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Wethouder Bert Wierenga was maandag 22 maart getuige van de aanplant.

Het doel van het project is om het karakteristieke veenkoloniale landschap te behouden en te versterken. Het meest kenmerkend in dit landschap is de wijkenstructuur. Deze structuur is zo’n 400 jaar geleden gevormd door de afgraving van het hoogveen voor de winning van turf. De waterwegen dienden eerst voor de ontwatering van het veen en later voor het vervoer van turf en landbouwproducten.

Het afvoeren van water is nu nog steeds de belangrijkste functie van de wijken. Daarnaast kunnen de wijken van grote waarde zijn voor de natuur in het landelijk gebied. In het project dragen boeren bij aan het vergroten van de biodiversiteit door het maaibeheer van de wijken aan te passen en meer ruimte te bieden aan begroeiing in de wijken en op het talud. Op verschillende plaatsen wordt dit aangevuld met het aanbrengen van bloem- en kruidenrijke akkerranden.

Met de aanplant in de bermen levert ook de gemeente een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in het projectgebied. In de open plekken zijn met name besdragende struiken aangeplant, zoals lijsterbes, meidoorn, Gelderse roos en kardinaalsmuts. Deze struiken verfraaien het landschap en bieden voedsel en beschutting voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Bovendien verkleint meer variatie in soorten de kwetsbaarheid voor boomziekten.

Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Veendam, het Rabobank Coöperatiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.