Naar een rijk platteland

Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers.

Naar een rijk platteland

26 Mei Manifest Naar Een Rijk Platteland
Gepubliceerd op: 28-05-2020

Op dinsdag 26 mei 2020 overhandigden 14 natuur- en landbouworganisaties (waaronder Landschapsbeheer Groningen) gezamenlijk het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. Het manifest is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit. In een speciaal ontwikkelde videoboodschap gaven alle betrokken organisaties een statement af en ontving Henk Staghouwer het manifest. 

De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: de aantallen vlinders, insecten, weidevogels en akkervogels namen allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Met een Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit slaan de landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen de handen ineen om de natuur in de provincie Groningen te verbeteren.

Lees en bekijk:

- Het manifest Naar een rijk platteland
De videoboodschap

Samenwerken is van cruciaal belang en Landschapsbeheer Groningen zal zich dan ook maximaal inspannen voor het herstel van de biodiversiteit in de provincie, samen met de organisaties en de inwoners van de provincie Groningen.