Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Nieuwe ommetjes verbinden Engelbert, Middelbert en Meerstad met elkaar

Opening Ommetje Nielsknelis Landschapsbeheergroningen
Gepubliceerd op: 26-09-2023

De inwoners van Engelbert, Middelbert en Meerstad zijn twee ommetjes rijker. Dinsdagavond 26 september openden wijkwethouder Rik van Niejenhuis en initiatiefnemer Anja van der Linden de nieuwe ommetjes. De ommetjes vallen onder een van de zeven pilotprojecten van de Landschapswerkplaats.

De nieuwe wandelroutes zijn een initiatief van de werkgroep MEER-bos van de Belangenvereniging MEER-Dorpen. Anja van der Linden: “Uit de dorpsvisie van onze dorpen blijkt dat veel bewoners de behoefte hebben aan meer ommetjes, dichtbij huis. Maar regel dat maar eens met financiering, bewegwijzering en overleg met alle betrokken partijen. Met hulp van de Landschapswerkplaats is dat nu gewoon gelukt. We zijn hier heel blij mee.”

Afgelopen tijd is Landschapsbeheer Groningen bezig geweest met de aanleg van de nieuwe ommetjes. Door het gebruik van waterschapspaden langs de Borgsloot en Molensloot is het al bestaande ommetje Meerstad verbonden met twee nieuwe ommetjes rondom Engelbert en Middelbert. Alle wandelroutes starten bij de kerk van Engelbert.

Je vindt de ommetjes op de website van Routebureau Groningen:

De Landschapswerkplaats
De Landschapswerkplaats voert plannen uit die het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker maken. De Landschapswerkplaats is een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen. Landschapsbeheer Groningen voert samen met de initiatiefnemers de eerste zeven pilotprojecten uit van de Landschapswerkplaats. Dit project is daar één van en is een uitwerking van het grotere initiatief Groene Longen.

De Ommetjes zijn mede mogelijk gemaakt door Belangenvereniging MEER-dorpen, Landschapsbeheer Groningen, de Landschapswerkplaats, Wijkteam Oost van de gemeente Groningen en Bureau Meerstad.

Foto: Niels Knelis