Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Onze ideeën voor de Toukomst

Lijneninhetlandschap Huizinge Smedemaweg 0288 100519 1753 12
Gepubliceerd op: 27-03-2020

We zouden Landschapsbeheer Groningen niet zijn als we geen toekomstideeen hadden voor het landschap van Groningen. Plannen over hoe wij de provincie Groningen zien in 2040!

Toukomst.nl
We hebben onze ideeën ingestuurd bij Toukomst, een initiatief van Nationaal programma Groningen. Een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Inwoners, bedrijven, organisaties en overheden werken samen aan de toekomst van Groningen.
Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Toukomst is op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

Bekijk de ideeën van Landschapsbeheer Groningen en deel ze!

Een boom voor iedereen
Een eigen boom, de soort zelf uitkiezen en zelf een mooie locatie aanwijzen. Dat is een boom voor iedereen! De provincie Groningen heeft op dit moment iets meer dan 584.000 inwoners. Stuk voor stuk trotse en betrokken Groningers die willen wonen en leven in een groene omgeving. Een groene omgeving die een stukje van onszelf is. Een groene omgeving die we zelf kunnen vormen en een groene omgeving die we kunnen beleven. Daarom verdient elke Groninger een eigen boom!

Bloeiend landschap
Een landschap dat bloeit, een landschap dat leeft. Een landschap waar mensen, planten en dieren in al hun diversiteit een plek hebben. In het voorjaar schiet alles in bloei, geluiden stijgen op, het landschap krijgt kleur en komt tot leven. In de zomer zindert het van de insecten. In het najaar de herfstkleuren, de zaden en vruchten. In de winter de verstilling, het wachten op een nieuw voorjaar. Dat is het landschap van Groningen in 2040!

Een eigentijds landschap
Eigentijds, vol historie en klaar voor de toekomst. Dat is het landschap van Groningen in 2040! Het landschap staat bol van de verhalen over hoe het is ontstaan en hoe de mens het landschap heeft gevormd om er te wonen en te leven. Met dit landschap voelen we ons verboden, we voelen ons er thuis en het maakt ons trots. Als ontvanger en drager van ontwikkelingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en landbouw maakt het landschap ons klaar voor de toekomst.

Samen werken aan unieke dorpen
Wat is er nu mooier dan zelf plannen maken voor het dorp waarin je woont? Samen met buren en andere betrokkenen. De plannen samen uitwerken en samen uitvoeren. Zo maak je jouw eigen dorp uniek! Een samenwerking die zorgt voor draagvlak en verbondenheid. Verbondenheid met elkaar, verbondenheid met het geleverde resultaat en verbondenheid met de eigen leefomgeving.

Bermen komen tot leven
Een groot levend netwerk dat vrijwel alle dorpen, steden, natuurterreinen en landbouwgronden in Groningen met elkaar verbindt. Dat is de potentie van de bermen in Groningen. Met naar schatting een oppervlakte van 6.000 hectare vormen bermen een belangrijke verkeersader voor de ontwikkeling en verspreiding van insecten en plantensoorten. Een verkeersader met potentie die veelal onbenut wordt gelaten.

Deel onze ideeën en maak ze favoriet!