Iedere leerling in groep 5/6 met een buitenles de natuur laten beleven! IVN voert het project uit, samen met Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten.

Provincie Groningen investeert in natuureducatie basisscholen

Buitenles IVN
Gepubliceerd op: 03-11-2020

De provincie Groningen kent IVN een subsidie toe van €130.625,- voor natuureducatie. IVN wil, samen met vijf andere natuurorganisaties, de groepen 5 en 6 van de basisscholen met excursies en activiteiten een unieke natuurbeleving geven. Voor de begeleiding van de leerlingen worden extra natuurvrijwilligers opgeleid. IVN voert het project uit, samen met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Scholen kunnen de activiteiten straks boeken via een online loket. 

Samen met andere natuurorganisaties streven we ernaar alle basisschoolleerlingen in onze provincie eenmaal in hun schoolperiode een bijzondere natuurbeleving te geven. Dit gebeurt tijdens een buitenles, waarbij ze bezig zijn met landschap, natuur en duurzaamheid. Kinderen die op jonge leeftijd met de natuur in aanraking komen, beseffen later in hun leven de waarde ervan beter en zullen er dan beter voor gaan zorgen. Ook is de kans groter dat zij zich actief gaan inzetten voor het behoud van de natuur, het zijn de vrijwilligers van de toekomst.  

Draagvlak

Uit een peiling van IVN bleek er bij scholen en gemeenten draagvlak te zijn voor het project. Ook bleek dat voor de organisatie van een buitenles op de meeste scholen geen tijd is. Met dit project kunnen we als natuurorganisaties gezamenlijk scholen hierin ondersteunen en ze op die manier ontlasten.

Buitenles verzorgd door vrijwilligers 

De buitenles vindt plaats in de buurt van de school en wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers die verbonden zijn aan de groene organisaties. Hiervoor worden nieuwe vrijwilligers opgeleid en structureel bijgeschoold. De coördinatie, werving van scholen en loketfunctie wordt uitgevoerd door IVN. Het is de bedoeling dat de buitenles standaard in het curriculum van de scholen wordt opgenomen en dat de loketfunctie voor de scholen, ook na de eerste drie jaar, beschikbaar blijft.