Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Steun jij ook groen vrijwilligerswerk?

Werkdag Denandel 0288 131018 3303
Gepubliceerd op: 08-10-2021

Eén van de dingen die wij doen is het ondersteunen van lokale vrijwilligers. Vrijwilligers die in hun buurt meehelpen aan onderhoud en beheer van bijvoorbeeld bomen, houtwallen en terreinen. Wij ondersteunen de vrijwilligers door het beschikbaar stellen van gereedschappen, beschermingsmiddelen, kennis, scholing en professionele begeleiding.

Wil jij ons daarbij helpen? Wij doen dit jaar in Groningen mee aan de Rabo ClubSupport. Als lid van de Rabobank kun je op ons stemmen via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport.

Geen lid van de Rabobank of woon je niet in Groningen, maar wil je ons wel steunen? Dan kun je natuurlijk vriend van ons worden!