Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Struiken geplant voor herstel biodiversiteit Veenkoloniën

Foto Persbericht Wildervank
Gepubliceerd op: 18-03-2020

Landschapsbeheer Groningen heeft 150 struiken geplant op de landerijen van Gerrit Jan Laarman en Siebo Leeuwerik in Wildervank. Met het planten van de struiken wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot.

De struiken zijn aangeplant in het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’. Het doel van dit project is om het karakteristieke veenkoloniale landschap te behouden en te versterken. Onderdelen zijn het herstellen van gedempte wijken, de landschappelijke versterking van het dorpslint en het vergroten van de biodiversiteit. De struiken op de percelen van Laarman en Leeuwerik verfraaien het landschap en bieden voedsel en beschutting voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Initiatiefnemer is Waling Meijer die ruim 10 jaar geleden tot de ontdekking kwam dat een wijk in de omgeving van Westerdiepsterdallen in Wildervank zonder vergunning werd gedempt. Tot aan de Raad van State toe heeft hij geprocedeerd, en met succes. Uiteindelijk is met terugwerkende kracht een vergunning verleend voor het dempen van de wijk met als voorwaarde dat de nog bestaande wijken beschermd zouden worden in het bestemmingsplan en dat er geld beschikbaar zou komen voor compenserende maatregelen.

Naast de landschappelijke en cultuurhistorische betekenis bieden de wijken bij uitstek ruimte voor meer biodiversiteit. Naast het planten van struiken wordt gewerkt aan bloemrijke akkerranden, aangepast slootbeheer en aanleg en herstel van erfbeplanting in het aangrenzende bebouwingslint. Met deze maatregelen blijft het bijzondere veenkoloniale landschap aantrekkelijk voor mens en dier.

Landschapsbeheer Groningen is de trekker van het project. In de projectgroep zijn de gemeente Veendam, het waterschap, bewoners en een agrariër vertegenwoordigd. Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Veendam, het Rabobank Coöperatiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.