Natuurerven Noordlaren

Bewoners van Noordlaren gaan aan de slag met de natuur op het erf. Landschapsbeheer Groningen helpt hen bij het inrichten, zodat vogels en insecten meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid krijgen.

Uitdeeldagen Noordlaren

NN Uitdeeldag 1
Gepubliceerd op: 11-12-2020

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december vinden in Noordlaren de uitdeeldagen plaats van beplanting en materialen. De bewoners van Noordlaren gaan aan de slag met de natuur op hun erf en in de eigen woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert de deelnemers bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De nieuwe inrichting leidt tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders.

Alle geadviseerde beplanting (bomen, struiken, bollen, zadenmengsels), nestkasten en / of insectenhotels worden op deze dagen bezorgd bij de deelnemers thuis. Zij gaan vervolgens zelf aan de slag om de beplanting van materialen een plek te geven in de tuin.

In totaal wordt deze dagen, verdeeld over 25 deelnemers, afgeleverd: 24 (fruit) bomen, 728 (fruit)struiken, 54 m haag, 110 klimplanten en vaste planten, 1.830 bollen, 1.015 m2 zaadmengsels, 6 insectenhotels en 58 nestkasten.

Landschapsbeheer Groningen is dit project samen met de bewoners gestart om de mogelijkheden te laten zien hoe de natuurwaarden op het eigen erf worden versterkt. Het maximaal aantal deelnemers van 25 erven, van minimaal 0,1 ha groot, was in zeer korte tijd gerealiseerd. 

Het project Natuurerven Noordlaren is mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Het project is net zo succesvol als het onlangs afgeronde project in Midlaren.