Actueel

Van pennenstreek tot ommetje

Wandelen Fietsen 0228 081117 9213
Gepubliceerd op: 08-05-2023

Ommetjes door het dorp, voor het dorp

Bewoners komen enthousiast bij ons als ze een idee hebben voor een ommetje. Tijdens bijeenkomsten in dorpen beginnen we standaard met het vertellen dat het niet óns ommetje is, maar die van het dorp. Wij ondersteunen in het proces om te zorgen dat alle noodzakelijke stappen genomen worden tot we bij het mooie eindresultaat uitkomen: een heus eigen ommetje.

“Dat doe je toch even?”

Vaak ligt er al een complete schets en bij wijze van spreken staat de champagne al klaar. Dat tussen een schets van een ommetje en de oplevering hiervan letterlijk en figuurlijk vele stappen liggen weet het dorp vaak niet. En dat is logisch. Landschapsbeheer Groningen heeft ruim 15 jaar ervaring met het realiseren van ommetjes. Alle valkuilen hebben we wel eens voorbij zien komen. Om ervoor te zorgen dat een initiatief voor een ommetje ook daadwerkelijk een ommetje wordt, is het nodig om zorgvuldig alle stappen te doorlopen. Soms betekent dit ook een stapje terug doen, om alle neuzen in een dorp dezelfde richting op te krijgen.

Want dat er vaak makkelijk over wordt gedacht is een van die valkuilen. Een vaak gehoorde uitspraak is: “Dat doe je toch even? We lopen hier altijd al langs” bij het wandelen over particulier terrein. Als een eigenaar, ook al gaat het maar om 10 meter privéterrein, niet van het begin af aan betrokken is bij het initiatief, dan komt het meestal niet meer goed.

Toegevoegde waarde van een ommetje

Wat maakt een ommetje nu zo waardevol, er liggen toch al genoeg routes? Een ommetje kan echt wat toevoegen; de werkgroep laat het ommetje langs de meest bijzondere plekjes in en om het dorp lopen. Dit kan het bekende stukje om de kerk zijn, maar ook langs een bijzondere boerderij buiten het dorp. Of een oud kerkepad dat onderdeel is van het ommetje en zo weer zichtbaar wordt. Onze buitendienst bewegwijzert het ommetje met de inmiddels bekende ‘voetjes’. Een ommetje is vooral mooi voor de dorpsbewoners zelf, maar ook dagjesmensen en wandelliefhebbers lopen vaak deze ommetjes.

Over boerenlandpaden

Een boerenlandpad kan ook onderdeel zijn van een ommetje. De grondeigenaar moet dan van begin af aan betrokken worden bij de plannen. Voor de grondeigenaar is het mogelijk om een overeenkomst af te sluiten zodat de eigenaar beschermd wordt tegen ‘recht van overgang’. Ook een verzekering hoort hierbij. Wij helpen de eigenaar bij het afsluiten van deze overeenkomsten. Zo zie je maar dat er meer bij komt kijken dan de meeste mensen vaak denken.

Geen stieren?

Om lang te kunnen genieten van het nieuwe ommetje, vragen wij dorpsbelangen om het ommetje minimaal eens per jaar te controleren. Klopt de bewegwijzering nog? Kunnen we nog steeds over het boerenlandpad lopen? Of loopt er inmiddels een stier waardoor de wandelaar er niet meer langs durft? (Echt gebeurd!) Ook worden álle boerenlandpaden -ruim 60 stuks!- jaarlijks gecontroleerd door vrijwilligers van Routebureau Groningen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Veel nieuwe ommetjes

Inmiddels hebben we afgelopen jaren ruim 40 ommetjes gerealiseerd. En er komen nog steeds nieuwe ommetjes bij. Vorig jaar gaf de gemeente Groningen ons opdracht om de komende jaren samen met hen en dorpen in de gemeente ommetjes te realiseren. Op dit moment werken we daardoor aan een ommetje in Thesinge, Garmerwolde en Ten Boer.

Ook in het Oldambt komen er dit jaar tien ommetjes bij in de omgeving van Bad Nieuweschans, Beerta en Nieuw Beerta, Drieborg en Ganzedijk. Deze ommetjes komen voort uit de Landschapswerkplaats, een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen.

Allemaal nieuwe ommetjes waarbij de dorpsbewoners een belangrijke rol hebben. Zonder inzet, enthousiasme en energie van bewoners, kan er geen ommetje worden gerealiseerd!

Wil je een ommetje wandelen? Kijk op routesingroningen.nl/wandelroutes en filter op de routenaam ‘ommetje’

 

Heb je nu ook een idee voor een ommetje en wil je meer weten? Of wil je hierover eens in gesprek met ons? Neem dan contact met ons op.

- Riek Guikema, projectmedewerker en ommetjesspecialist