Actueel

Vrijwilligerscoördinator Jelinda van den Hoven vertelt

Jelinda Knippen Bew (002)
Gepubliceerd op: 04-07-2022

Jelinda van den Hoven is eind 2021 gestart als vrijwilligerscoördinator bij Landschapsbeheer Groningen. Benieuwd wat zij doet? Lees haar verhaal.

“Als projectmedewerker is mijn belangrijkste rol die als vrijwilligerscoördinator. Ik regel alle praktische zaken van de vrijwilligers, houd ze op de hoogte en ben het aanspreekpunt voor vrijwilligers. Zowel binnen als buiten onze organisatie. Wij ondersteunen vrijwilligers op allerlei manieren: we helpen bij de werving van nieuwe vrijwilligers, nodigen ze uit voor cursussen, brengen ze met elkaar in verbinding en lenen gereedschap uit. Daarnaast word ik ook nog ingezet op andere projecten, zoals Streekbeheer Eemsdelta en het project herstel pingoruïnes. Ook bij die projecten ligt de focus dan vaak op de vrijwilligers.”

Kun je een werkdag beschrijven?

“Ik begin altijd met het doorlezen van mijn mails. Daar ligt natuurlijk wel meteen een gevaar dat je niet je eigen planning bepaalt, want daar komen altijd veel acties uit. Ik ga verder met het opstellen van een nieuwsbrief aan alle vrijwilligers. Deze wordt eens per kwartaal verstuurd en hierin kunnen de vrijwilligers lezen waar wij ons allemaal mee bezig houden, wordt een vrijwilligersgroep in het zonnetje gezet en worden evenementen, oproepen en cursussen gedeeld. Daarna volgt op een leuke plek in de provincie een overleg met vrijwilligerscoördinatoren van andere natuurorganisaties uit de regio. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het organiseren van gezamenlijke evenementen en cursussen, maar ook waar we tegenaan lopen en hoe we elkaar daarin kunnen helpen en versterken. Vanuit Landschapsbeheer Groningen zijn wij penvoerder van het Actieplan Groene Vrijwilligers. Met dit actieplan gaan we er samen met de groene vrijwilligersorganisaties in Groningen voor zorgen dat we de toenemende belangstelling en de organisatievraag van groen vrijwilligerswerk goed organiseren.”


Wat was je allerleukste werkdag tot nu toe?

“Ik was een dag mee met de landschapsbrigade. We gingen aan de slag met het beheer van de Slaperdijken in Oost-Groningen. Wat een bijzondere plek! Ik stond versteld hoe goed de brigadevrijwilligers op elkaar waren ingespeeld. Ze gingen, onder begeleiding van voorman Evert, meteen goed met elkaar aan de slag. We gingen de geplante struweeltjes vrijzetten, omdat ze anders door gras overwoekerd zouden worden. Deze struweeltjes bieden als ze groter zijn een belangrijke schuil- en voedselplaats voor vogels, hazen, reeën en andere dieren in het verder agrarische landschap.“


Wat vind je het leukst aan je werk?

“Toen ik begon voelde ik me direct welkom. Collega’s namen echt de tijd om me thuis te laten voelen. Daarnaast vind ik het heel fijn dat het werk zo afwisselend is. En dat je werkt met mensen die allemaal een passie hebben voor de natuur en het landschap. Dat werkt aanstekelijk en daar leer je ook weer veel van. Ik ben ook trots als ik zie hoeveel werk er door vrijwilligers verzet wordt. Altijd als ik ze spreek verbaas ik me daar weer over. Hele natuurterreinen, begraafplaatsen, cultuurhistorisch waardevolle tuinen en andere elementen, zoals houtwallen, worden door vrijwilligers onderhouden. En daarnaast worden ook allerlei activiteiten georganiseerd om nog meer mensen (ook jeugd!) bij het onderhoud van het landschap te betrekken. Deze ontwikkelingen bieden hoop, naast alle berichten dat het zo slecht gaat met het landschap!”


En wat zou je nog anders willen doen in de toekomst?

“Het vrijwilligerswerk staat nog te vaak los van alle andere dingen die we doen. Ik zou het mooi vinden als we eraan werken dat we dat meer integreren bij de andere werkzaamheden. Dat het bij alle projecten vanzelfsprekend wordt om na te gaan welke rol de bewoners kunnen spelen. Het is nu eenmaal zo dat je je veel meer betrokken voelt bij een boom die je zelf hebt aangeplant, dan bij een die daar door een ander is neergezet. Ook zou ik het mooi vinden als er nog meer programma’s voor schooljeugd komen. Laat ze lekker buiten bezig zijn en tegelijk wat leren over het belang van natuur en landschap in hun eigen omgeving.”

Wat is voor jou het mooiste plekje in Groningen?

“Het mooiste plekje in Groningen? Daar ben ik nog niet over uit. Wel was ik erg onder de indruk wat voor mooie dorpen er allemaal zijn. In Noordoost-Groningen bijvoorbeeld zag ik allemaal van die mooie authentieke huizen met versieringen erop. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ook zie je veel molens in het Groningse landschap. Dat vind ik ook echt mooi.”

Bekijk onze vernieuwde pagina's over vrijwilligerswerk en de overzichtskaart van alle groene vrijwilligersgroepen die aan ons verbonden zijn in de provincie Groningen.